Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Transformacja PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu cz. II

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU

 

Po owocach ICH poznacie–transformacja  ustrojowa PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu cz. II
SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU
Motto:
Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach.”
Mt 7,15-20,Ewangelia według św. Mateusza
 
SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WG WSKAZAŃ PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU (PMS)
 
Stosowane i wdrażane zasady Protokołów Mędrców Syjonu w praktyce I i II PRL w obszarze ekonomii wybrano i przedstawiono w kolejności ich występowania wg Protokołów, z dodanym pogrubieniem kluczowych fraz i dodatkiem komentarzy z oznaczeniem EK w kolorze niebieskim dokonanym przez autora wpisu .Na zakończenie dodano wnioski jakie wynikają z konfrontacji przytoczonych treści paragrafów PMS wobec praktyk stosowanych przez ostanie 7 dziesięcioleci przez państwo nad Wisłą .
 
Protokół III
§ 5. Niewola ekonomiczna
Nędza przykuła do pracy narody mocniej, niż przykuwała je niewola i prawo pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwe.
§ 6. ,,Prawo ludu" 
Dla nędzarzy prawa republikańskie są ironią gorzką, bowiem potrzebapracy omal że nie za dniówkę, nie pozwala im w rzeczywistości korzystać z tych praw, ale za to odbierają gwarancję zarobku stałego i pewnego, uzależniając go od porozumienia między pracobiorcamilub towarzyszami pracy.
EK 1:Warto tu zwrócić uwagę na prawidłowo użyty w PMS zwrotpracobiorcy,w stosunku do obecnie stosowanego na wspak do właściwego znaczenia „kapitalist”y, określanego pokrętnie jako „pracodawca” , w poprawnej terminologii oznaczający robotnika bądź najemnika! 
§ 9. Wyradzanie się gojów
Arystokrację, korzystającą na podstawie prawa z pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy. Interes nasz leży w zjawisku wręcz przeciwnym - w wyradzaniu się (degeneracji) gojów. Źródło władzy naszej spoczywa w chronicznym niedojadaniu i braku sił u robotników, ponieważ wskutek tego popadają oni w niewolę naszą, w organach zaś władzy, opiekujących się robotnikami, nie znajdują oni ani sił, ani energii do przeciwdziałania temu.
EK 2: Polityka płacowa jak i podatkowa w całym okresie I jak i  II PRL wdrażana przez instytucje państwowa była jest jednoznacznie oparta na § 5, a której to cele ujęte są   § 6 § 9  Protokół III
Protokół IV
§ 5. Rola spekulacji
Aby wolność doprowadziła społeczeństwa gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku, to co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.
EK 3: § 5 określa cel wprowadzenia do spekulacji majątku narodowego w II PRL.  pod szyldem tzw. „prywatyzacji”
Protokół V
§ 1. Wzmożona centralizacja rządu
Jaką formę zarządu administracyjnego można nadać społeczeństwom, w których sprzedajność wdarła się wszędzie, gdzie do bogactw dojść można tylko przy pomocy sprytnych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralność podtrzymywana jest tylko przez system kar i prawa surowe, nie zaś przez przyjęte dobrowolnie zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zaginęły wskutek rozwoju poglądów kosmopolitycznych? Jaką formę rządu nadać społeczeństwom podobnym, jeżeli nie despotyczną, którą określę następnie?
 
EK 4: § 1 to skrzecząca rzeczywistość wykreowana przez żydowskich decydentów II PRL lub ich „polskich”, w tym celu, wysoko ulokowanych przekrętem sterowanej „demokracji”, agentów.
§ 6. Monopole w handlu i przemyśle
Aby kapitał (w domyśle: chodzi o żydowski –dop EK)mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, o co już dobija we wszystkich częściach świata dłoń niewidzialna. Swoboda ta(wdrażana pod pretekstem tzw. „wolnego rynku” i „globalizmu” )daje (prze-)wagę polityczną przemysłowcom, co posłuży do ucisku ludu.
EK 5: § 6 określa cel wprowadzenia tzw. „globalizacji” a tym samym m.in. prawdziwy cel przeprowadzenia „prywatyzacji” majątku narodowego w II PRL. ‘Prywatyzacji” wdającej polski majątek narodowy w przejecie globalnych koszer-monopoli.
Protokół VI
§ 3. Wyzucie arystokracji z ziemi
Arystokracja gojów, jako siła polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się z nią, lecz jako posiadaczka terenów, szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może być samodzielna co do źródeł swego utrzymania. Wobec tego za wszelką cenę musimy wyzuć ją z ziemi.
§ 4. Obdłużenie ziemi
Najlepszym sposobem po temu jest powiększenie ciężarów, czyli obdłużenie ziemi.Sposób ten utrzyma własność ziemską w stanie bezwzględnego pognębienia. Arystokracja gojów, dziedzicznie nie umiejąca zadowolić się małym, szybko zbankrutuje.
§ 5. Przemysł, handel i spekulacja
Jednocześnie należy, w sposób wzmożony popierać handel, przemysł, a głównie spekulację, której rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla przemysłu: bez spekulacji przemysł pomnoży kapitały prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od obdłużenia wywołanego przez pożyczki, udzielane przez banki ziemskie. Należy, żeby przemysł wyssał z ziemi i pracę, i kapitały oraz żeby przez spekulację oddał w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów, do szeregów proletariatu. Wówczas goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.
EK 6: Protokół VI § 3 § 4 § 5 określa cel nierozliczonej dotąd. złodziejskiej „reformy rolnej” w I PRL, masowej wyprzedaży polskiej ziemi za bezcen obcokrajowcom, przy równoczesnym braku możliwości wydzierżawienia ziemi byłych PGR-ów byłym robotnikom rolnym lub polskim chłopom w II PRL, a także stanowi klucz do istoty działania nomenklaturowych spółek państwowych lub koncesjonowanych przez państwo, a uprawiających niczym nie ograniczoną lichwę w dziedzinie skupu produkcji rolnej.
§ 6. Zbytek
Aby zniszczyć przemysł gojów, damy spekulacji do pomocy zasianą przez nas wśród gojów potrzebę zysku pochłaniającego wszystko.
EK 7: § 6 to rola „pop-kultury” medialnej reklamy i bankowej pułapki kredytowej w misji powszechnego wywłaszczenia tak Polaków jak i innych gojów.
§ 7. Podniesienie płacy zarobkowej i podrożenie artykułów pierwszej potrzeby
Podniesiemy płacę zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowaną rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszelkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich gojów inteligentnych.
§ 8. Tajemny cel propagowania teorii ekonomicznych
Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczejoraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagowanym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.
EK 8: Istota tzw. „lewicowej” a raczej nazywając dosłownie LEWEJ propagandy uprawianej przez żydokomunę w Niepodległej Polsce pod szyldami KPP, KPZU,KPZB, ZPN[1] , a po wojnie przez całą (żydowską ) nomenklaturę państwową i partyjną I i II PRL jak i także istota eksterminacji działalności  jedynych autentycznych polskich lewicowych organizacji PPS-WRN oraz   NSZZ Solidarność są przyczynowo jednoznacznie oparte na § 8 , a której to cele także ujęte są § 5 Protokół IV.
 
 
Protokół XX
§ 2. Podatek postępowy
Niezależnie od tego podatki, obciążające kapitalistów, zmniejszają wprost bogactwa w rękach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je, jako przeciwwagę rządowej siły gojów - finansów państwa. Podatek, zwiększany procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód, niż obecnie podatki osobiste lub cenzusowe. Są one obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie między gojami.
EK 9: Polityka płacowa jak i podatkowa w calem okresie I jak też II PRL wdrażana przez instytucje nomenklaturowe była i  jest jednoznacznie oparta na § 7 , a której to cele także ujęte są § 5 § 6 § 9 /Protokół III,§ 2/Protokół XX§ 2.Od 1945r oprócz narzuconej odgórnie,  powszechnej wśród większości Polaków wielopokoleniowej nędzy, skutkowała ona protestami robotniczymi 1956,1970,1976,1980 i stanowiła główny powód, wprowadzenia stanu wojennego 1981, który to umożliwił dalszą kontynuację wdrażania doktryny PMS.
§ 5. Papiery procentowe i zastój w obrocie
Zamiana części znaków obiegowych przez papiery procentowe wywołała właśnie zastój w obrocie. Skutki tego są już dostatecznie widoczne.
§ 8. Zastój kapitałów
Przesilenia ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały pozostawały w zastoju i wypompowywały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się o pożyczkę dla tychże kapitałów. Pożyczki te obciążyły procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.
§ 9. Emisja pieniędzy
Obecne emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu, toteż nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji tej jest sprawą zasadniczą dla całego świata.
EK 10: § 5, § 8, § 9 To Istota i cel polityki  tzw.„schładzania gospodarki” do stanu jej agonii wdrożonej w II PRL wytycznymi Sachsa -Sorosa pod szyldem „Reformy Balcerowicza”. Jest to także doktryna blokady do środków płatniczych na rzecz powszechnego zadłużania społeczeństw „gojów” w celu zadłużenia i przejęcia całości majątków za lichwiarski procent.
§ 10. Waluta złota
Wiecie o tym, że waluta złota była zgubą dla państw, które ją wprowadziły, bowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze, tym więcej, że wycofaliśmy, o ile było to możliwe, złoto z obiegu.
EK 11: W nawiązaniu do § 10 ,w przypadku Polski kłania się sprawa zrabowanej przez Żydów
W okresie I PRL  polskiej rezerwy 95 ton złota Banku Polskiego RP ocalonej w 1939r przed niemieckim i sowieckim rabunkiem przez ewakuacje do państwa Sojuszniczego Wielkiej Brytanii. Bezprawnie z pogwałceniem umów zawartych z RP, częściowo ograbione przez Anglików ,zostało wydane żydowskim namiestnikom PRL , którzy dokonali jego grabieży i wywózki z kraju. Sprawa ta mimo nieporównywanej z niczym innym w dokonanej na Narodzie Polskim skali rabunku pozostaje poza obszarem jakiegokolwiek dochodzenia i zainteresowań „polskiego” aparatu sprawiedliwości II PRL!
 
 
§ 12. Budżet w państwie syjońskim

Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą one nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten, jak wskażemy, polega na tym, że po pierwsze goje zaczynają od naznaczania budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. Przyczyna jest ta, że budżet ten zachowany jest przez pół roku, po czym żądany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet dodatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej, budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.
 
§ 13. Pożyczki państwowe
 
Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia praw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni podanych przy pomocy podatków chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne, są to pijawki których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo nie odrzuci ich. Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich lecz nawet przystawiają ciągle, toteż muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawianie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe, odpowiednie do sumy kapitału pożyczanego. Jeżeli pożyczka jest na 5 procent, to w ciągu 20 lat państwo wypłaci sumę procentową równą sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójną, w ciągu 60 potrójną, a dług pozostanie długiem.

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatki pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów.


Dopóki pożyczki były wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwilą, kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednią, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy.

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenie państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż pracy i pieniędzy kosztowało nas to!
§ 15. Papiery przemysłowe w państwie syjońskim
Pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze, objętej rządami naszymi.

Jakaż to jaskrawa niedomyślność ze strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, że pożyczając od nas na procent, nie rozumieli, iż tę samą sumę z dodatkiem procentów czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego, nad wzięcie potrzebnych sum wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki. że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własną.

§ 16. Władcy gojów, faworyci i agenci syjońscy
Władcy gojów, usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykietą, uciechami - służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zstępujących swych w dziedzinie spraw, układane były przez agentów naszych i zaspokajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, że przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia. Z jakiego źródła oszczędności? Z podatków nowych? - mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie, do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów?!
Protokół XXI
§ 1 Pożyczki wewnętrzne
Do tego, co powiedziałem na poprzednim zebraniu, dodam jeszcze wyjaśnienie odnośnie pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cośkolwiek zewnętrznego.
Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymywać kwoty podwójne, potrójne itd., pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne.Czyżby kto mógł czynić coś podobnego w stosunku do nas?
Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawę pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczona bywa od setek tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego, że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy są tak przepełnione, że nie wiadomo co robić z pieniędzmi (po cóż było je brać?). Zapasy pokrywają rzekomą pożyczkę kilkakrotnie: na tym polega cały efekt! Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!
§ 2. Pasywa (niedobory, długi) i podatki
Kiedy już odegrano powyższą komedię, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przy czym bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy podatkach opłacać procenty od długu, lecz nie sam dług.Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów...
§ 3. Konwersje (zamiany długów państwowych na inne) i bankructwa
Z kolei następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów lecz nie sam dług i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własną wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. Na szczęście nie znający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na kursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych, goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedzą bowiem, że zażądamy zwrotu pieniędzy.W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braku związku między interesami narodów i ich rządów !
EK 12: Protokół XX: § 12, § 13 , § 16, Protokół XXI: § 1, § 2 , § 3    To forma żydowskiej doktryny odgórnego zadłużenia narodów i społeczeństw tzw. gojów w żydowskich bankach za pomocą przekrętu „budżetowej maszynki” spirali zadłużenia przy wsparciu wysokooprocentowanego lichwiarskiego kredytu. Mistyfikacji oszustwa, w której rzekome „budżetowanie” (wbrew własnemu pojęciu bo nie ma nawet związku z przeprowadzonym rzetelnie bilansem wpływów i wydatków ! ), zamiast stając się mechanizmem chroniącym interes i prawa narodu jako suwerena wobec państw sąsiednich, za sprawą zagranicznych i internacjonalnych agentów umieszczonych przekrętem „demokracji” na najwyższych urzędach państwa staje się legalną maszynką nieograniczonego wyzysku narodu ,pozbawienia go ekonomicznych podstaw wielopokoleniowej egzystencji i nieograniczonego zadłużania na rzecz docelowej kolonizacji i „legalnego” przejęcia zamieszkałych przezeń obszarów i dóbr w imię rzekomo nieuchronnej spłaty zobowiązań podjętych przez ową „demokratyczną” agenturę bezprawnie( i na razie!) bezkarnie na lichwiarski procent.
Więcej :
§ 4. Kasy oszczędności i renta
Zwracam pilną uwagę waszą na tę okoliczność oraz na następującą: obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. o mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych. Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taką samą. Owa renta zatyka wielkie dziury w skarbie państw gojów.
EK 10:Oto prawdziwa istota powołania i działalności instytucji pokroju ZUS ,NFZ,PZU, OFE, mechanizmu działania tzw. składek-dotacji unijnych, czy nadal powszechnie egzystujących peerelowskich „spółdzielni mieszkaniowych” na rzecz niegraniczonego i wyjętego spod kontroli społecznych wyzysku narodu i zasilania koryta „demokratycznej” agentury koszer- internacjonału na obszarze danego kraju.
SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU –WNIOSKI
 
1.Przykłady kolejnych „reform ekonomicznych” wdrażanych czy to np. w Rosji Sowieckiej ,czy w I-szej, a następnie II-giej PRL, a wreszcie w obszarze krajów wcielonych przekrętem referendalnym do IV Rzeszy, stanowią w swej całości same w sobie żywy dowód na materializowanie się krok po kroku w wymienionych krajach zawartej w Protokołach Mędrców Syjonu doktryny zniewalania i wywłaszczenia „gojów”, a tym samym stanowią dowód na ICH obligatoryjny, ponadczasowy, talmudyczny, a tym samym krypto-żydowski charakter wymienionych systemów .
2.Z drugiej strony bezwzględne, i niezmienne w swej ciągłości wielopokoleniowe tj. od 1944r do dnia dzisiejszego, wdrażanie talmudycznych wytycznych Protokołów Mędrców Syjonu na obszarze Polski, tym samym pozbawienia ogółu wyzyskiwanej polskiej części społeczeństwa podstawowych praw obywatelskich, wielopokoleniowych korzeni egzystencji i wywłaszczenia przy pozbawieniu Polaków realnego wpływu na władzę, stanowi sam w sobie,  kolejny dowód na okupacyjny, żydo-rasistowski i jednoznacznie antypolski charakter I-szej oraz II PRL. Tym samym jest kolejnym dowodem ,że zamiast istnienia Rzeczypospolitej, od 1944r mamy nadal tą samą pasożytującą na Polakach podszywającą się po Nią żydowską atrapę- karykaturę Państwa Polskiego. A jedyna podstawowa różnica w ekonomii między I-szą a II PRL jest ta ,że w tej pierwszej doktryna PMS sprowadzała się do powszechnego wywłaszczenia ogółu „gojów” tj. Polaków pod szyldem „budowy socjalizmu”  ,w drugiej zaś do uwłaszczenia się przez koszerną mniejszość na uzyskanym tą drogą tzw. majątkiem narodowym metodą sztucznego zadłużenia realizowanego ściśle wg wytycznych PMS
3.Jak wynika z treści Protokołów, te prowadzone od początku PRL celowe odgórnie i historycznie bezprawne działania podcinające korzenie egzystencji oraz podstawy społecznego bytu ogółu Polaków w Polsce, narastające ,szczególnie lawinowo ze strony „trzeciej Erpe” od 10 kwietnia 2010, oprócz uwłaszczenia się sitwy trzymającej władzę służą jednoznacznie kolonizacji kraju i przekreśleniu podstaw bytu Narodu Polskiego i to już w obecnym pokoleniu.
4.Jeżeli naród stanowiący większość, aspirujący być suwerennym we własnym kraju, faktyczne jest przez władzę pozbawiany podstawowych praw obywatelskich, bez ograniczeń systematycznie i systemowo ogałacany ze środków do przeżycia i dalszego rozwoju, pozbawiany podstaw dalszej egzystencji grupowej i indywidualnej, to aby przetrwać musi zastosować umożliwiające osiągnięcie tego celu środki nielegalne. „Nielegalne”, czyli te, które w naszym przypadku za takowe, są uznawane przez bezprawnie (nielegalnie!) trzymających  władzę. Im większy jest zakres powszechnego zniewolenia i zagrożenia dalszej egzystencji , tym bardziej nieograniczony, bezwzględny i powszechny winien być zakres stosowania metod, których miernikiem stosowalności winna być jedynie ich trwała skuteczność, a nie wielkość grożących dziś za ich użycie karnych sankcji. A dla przetrwania Narodu Polskiego, innej drogi niż pełne odszczurzenie Polski z osobników podgryzających podwaliny bytu Narodu Polskiego czyli Powszechna Deratyzacja Kraju,nie ma! Straty jakie tu sami poniesiemy, nie będą miały wkrótce znaczenia, bo bez jej podjęcia i przeprowadzenia - jak wskazuje sama treść PMS -docelowo i  tak czeka nas Polaków zagłada…

[1]Oparta na Żydach-litwakach agentura sowiecka zorganizowana w organizacjach dywersyjnych pod szyldami Komunistycznej Partii: Polski KPP), Zachodniej Ukrainy(KPZU),Zachodniej Białorusi (PZB). i tzw. Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

KOMENTARZE

 • Tel-awizja a życie seksualne dzikiego ludu
  Tel-awizja a życie seksualne dzikiego ludu http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Forbidden.jpg-1-251x300.jpg

  Forbidden.jpg-1-251x300http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Forbidden.jpg-1-251x300.jpg Tel-awizja w okupowanej Polsce emituje różne ciekawostki z cyklu „poznaj świat”. Jest to bardzo obszerna materia edukacyjna oraz propagandowa. Banda przeróżnych „podróżników” i „odkrywców” za pieniądze podatników zagląda w różne egzotyczne zakamarki całego globu, serwując papkę idiotyzmu i propagandy ciężkiego kalibru. Koczownicy mijają się w trasie jak kursowe środki publicznego transportu, odkrywają najgłębsze sekrety, zaglądają pod najmniejszy kamień, itp. Próżno jednak oczekiwać po nich prawdziwego zbadania tajemnic ludu, jaki jest szczególnie wart zainteresowania opinii publicznej całego świata.

  Uzupełniając zatem te braki edukacyjne, w tym materiale dopiszemy kolejny epizod serii „z kamerą wśród zwierząt” oraz bestsellerowej noweli tel-awizyjnej „życie intymne dzikich ludów”, lecz odkryjemy nieznany bliżej świat nie ludów zagrzebanych jeszcze w epoce kamiennej na Papui-Nowej Gwinei, ludu kanibali liczącego 200 osób gdzieś znad Amazonki, lecz plemienia koczującego w rozproszeniu po całym świecie, w tym niestety w Polsce.

  Tajemne życie seksualne żydów, Lasha Darkmoon

  „Żydom seks rzuca się na mózg i oni przekazują swoją obsesję reszcie społeczeństwa. Wszyscy staliśmy się zarażeni wirusem seksu„.

  „Co było niegdyś zakazane, teraz stało się dozwolone” – rabin Samuel Dresner

  Ci ludzie są tak pogrążeni w perwersjach, że nawet dźwięk kobiecego głosu w piosence jest uważany za pułapkę lub przynętę cielesną. Tymczasem to nie przeszkadza istnieniu sieci burdeli w Tel Aviv i innych miastach izrahella otwartych szeroko na szturm tłumu napalonych rabinów w niektóre dni tygodnia.

  1a

  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1a.jpg rabin Avraham Rabinowich (wstawka) nakręcony z dziwką i oficerem śledczym, według materiału dowodowego złożonego w sądzie przez jego byłą żonę, Amorę. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1b.jpg

  1b

  chasydzki żyd „robi zakupy” w dzielnicy czerwonych latarni w Tel Aviv

  Kilka miesięcy temu, dostałam na adres mailowy wściekły list od młodej kobiety o imieniu Victoria. Po ostrym opierdzielu za różne rzeczy, jakie znalazły się w artykule na mojej stronie i po kolejnej wymianie listów z emocjami – Victoria, która była pół żydówką, powiedziała mi, że ona już nie będzie do mnie pisać. Więc napisałem jej pożegnalną notatkę, w której biorę z nią rozwód żegnając się przyjaznym zwrotem: „Żegnaj, moja droga żydówko!”

  Milczenie trwało kilka tygodni. A potem, ku mojemu zdziwieniu, otrzymałam kolejny list konfrontacyjny od Victorii informujący mnie, że pisze do mnie (a), „aby poprawić pewne nieporozumienia”, oraz (b), aby powiedzieć mi, że pisanie do mnie było „bez sensu”.

  To w sumie dość zabawne. Nie często dostaję listy z wyszczególnieniem wszystkich moich wad oraz mówiące mi, jak bezcelowe jest pisanie za mną. Victoria wzięła za jakieś przestępstwo określenie jej jako „żydówki”. „Odnosząc się do mnie jako żydówki było bardzo obraźliwe i protekcjonalne”, skarciła mnie, „bo ja jestem tylko w części żydem …. Ale myślę, że w swojej rasistowskiej mentalności fakt, że jestem w części żydówką jest dla ciebie wystarczającym powodem, abyś mogła zaprzeczyć mojemu człowieczeństwu całkowicie. Kontynuowanie z tobą korespondencji nie ma sensu”.

  Oto co odpisuję na list Victorii. Zwykle nie piszę tak długich listów do moich respondentów, wraz z naukową aparaturą faktów, liczb, cytatów, linków i ilustracji graficznych. Z tej okazji postanowiłam jednak zrobić wyjątek.

  „Żeby nie było żadnych wątpliwości, że nazwanie Galicia oznaczało żydówki, Lord Kitchener sam zachęcał europejskie prostytutki, głównie krwi żydowskiej, aby przybywały do jego wojsk w Indiach, jednocześnie zniechęcał angielskie, aby zachowały „moralny charakter rasy rządzącej„. ~ Prostitution and Prejudice: The Jewish Role in Vice Exposed http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/1c.jpg

  1c

  Mężczyźni z Zwi Migdal, 1890, Buenos Aires, w oczekiwaniu na wyokrętowanie nowych Białych dziewczyn, niewolnic seksualnych.

  ———————-

  Droga Victorio,

  Twoje potępienie za słowo „żydówka” jako antysemickiego wyrażenia nie wyczerpuje przesłanek rzetelnego komentarza.

  Możesz nie być tego świadoma, ale to smutny fakt, że z powodu poważnych trudności ekonomicznych, jakie wielu żydów musiało znosić w minionych wiekach, wiele żydowskich dziewcząt zostało zmuszonych do życia w prostytucji. We wszystkich wielkich miastach Europy, można odszukać pewien szczególny rodzaj prostytutki: egzotyczne i pół-azjatyckie w wyglądzie. To żydówki i był na nie zawsze bardzo duży popyt. Słowo „żydówka” dlatego weszło do języka, bo jest luźno powiązane z synonimem „żydowskiej prostytutki”.

  Gdy Baudelaire pisze wiersz o paryskiej prostytutce, z którą właśnie spędził noc, to odnosi się do niej po prostu jako „żydówka”. To wystarczyło, aby określić ją jako prostytutka. „Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive…” („Pewnej nocy, gdy leżałem obok strasznej żydówki …”).

  http://fleursdumal.org/poem/130

  Kiedy Keats odnosi się do żydowskich prostytutek w niepublikowanym fragmencie poetyckim cytowanym w prywatnym liście z 1819 r., nie nazywa ich „prostytutkami”. On po prostu nazywa je „żydówki”. Dlaczego? Ponieważ tak wiele żydówek było prostytutkami, że te dwa pojęcia praktycznie stają się wymienne.

  “Nor in obscurèd purlieus would he seek / For curlèd Jewesses with ankles neat, / Who as they walk abroad make tinkling with their feet”.

  http://www.amazon.com/Letters-John-Keats-Oxford-Memoirs/dp/0192810812

  Keats nawiązuje tutaj do typowej żydówki i jej kobiecych loków. Dzwonienie dzwonkami u kostek, o których mówi odnosi się do tego, że często były one noszone w poprzednich epokach przez prostytutki, aby zasygnalizować ich nadejście. Już w starożytnych Indiach, takie dzwonki stały się akcesoriami prostytutki.

  http://www.nytimes.com/books/first/k/kakar-desire.html

  ——————-

  Mówisz, że jesteś „pół-żydówką”, i że twoja rodzina pochodzi z Ukrainy. Czy wiesz, że Odessa, czwarte co do wielkości miasto na Ukrainie, był kiedyś magnesem dla miłośników prostytutek z całej Europy? Miasto słynęło z wystawnych domów publicznych, a wszystkie były nadzorowane przez żydowskie madame, które dawniej same były prostytutkami. Co do dziewczyn pracujących w tych domach, też były w przeważającej części żydówkami. Ceniono je za uwodzicielskie wdzięki, i te właśnie dziewczyny do towarzystwa były określane po prostu jako „żydówki”.

  Oto ten fakt bezspornie potwierdzony przez cytat:

  „W latach 60-tych XIX wieku, francuski podróżnik, gość w Odessie, napisał, że żydzi byli odpowiedzialni za rynek Białego niewolnictwa rosyjskich kobiet w Turcji. Jest to w pełni możliwe, zwłaszcza, że wiemy, że żydzi trzymali łapę nad siecią burdeli również na drugim końcu tego łańcucha w Konstantynopolu. Spis ludności z 1889 r. wykazuje, że żydówki prowadziły 30 z 36 licencjonowanych burdeli w prowincji Chersonia, gdzie leży Odessa. W 1908 roku amerykański konsul w tym mieście twierdził, że cały biznes prostytucji jest prawie wyłącznie w rękach żydów. Żydówki dominowały w branży prostytucji. Na 5127 zarejestrowanych prostytutek w roku 1889, 1122 lub 22 % całości to były żydówki”. (Fakt o wyjątkowym znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę to, że żydzi stanowią podobno 4 % całej populacji Ukrainy) ~ Prostitution and Prejudice: The Jewish Role in Vice Exposed

  http://costak.blogspot.ca/

  lub

  http://globalfire.tv/nj/09en/jews/slave_trade.htm

  Rabin Rosenak z niemieckiego związku rabinów napisał w 1902, że do 50 % prostytutek w jego okolicy było żydówkami. On ubolewa i uważa, że to jest „nie do pomyślenia”, że tak wiele żydówek zbłądziło.

  Żydowska prostytucja kwitła w całej monarchii austro-węgierskiej. Żydowscy sutenerzy prowadzili burdele, wabiąc zarówno chrześcijańskie, jak i żydowskie dziewczęta do życia z prostytucji. Jedna żydowska madame, znana jako „Lucky Sarah”, nazwana tak została dlatego, że miała szczęście założyć bardzo lukratywny interes handlu węgierskimi dziewczętami na eksport. Węgierskie dziewczyny były uważane za bardzo sexy. Miały ciemne oczy z oprawą długich rzęs i egzotyczne wysokie kości policzkowe, co wielu mężczyzn uważało za atrakcyjne. W skrócie, żydowski wygląd znaleźć można w zapisie pierwszej femme fatale Hollywoodu, Theda Bara, znanej również jako „Wampir”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/ThedaBara.jpg-2-230x300.jpg

  ThedaBara.jpg-2-230x300

  Theda Bara (ur. Teodozja Goodman, 1885-1955), żydowska aktorka kina niemego znana z ról ekranowych femme fatale. Loki poskręcane w korkociąg wspomniano wcześniej u Keatsa („żydówka cała w lokach”). Klasyka hollywoodzkiej femme fatale, wikipedia mówi, że była „pochodzenia zagranicznego, o nieokreślonych europejskich lub wschodnio-azjatyckich przodkach”. Imię Theda Bara, w istocie, jest anagramem ARAB DEATH – śmierć Arabom.

  Równie dobrze znana w żydowskim podziemiu tego czasu, była Sarah Grossman, inna żydowska pośredniczka i sutenerka o przydomku „Turek”, z powodu liczby dziewcząt, jaką udało jej się nabrać życie w prostytucji w Konstantynopolu. Dwa główne centra biznesu na seksie znajdowały się w przemysłowych miastach, Czerniowcach i Lemberg (Lwów). Tutaj niezliczone dziewczyny zachęcane były do życia w seksualnym niewolnictwie. W 1892 roku odbył się we Lwowie słynny proces masowy dwudziestu siedmiu sutenerów. Wszyscy oskarżeni byli żydami. Proces wywołał tak wiele uwagi, że relację z jego przebiegu określono jako „wysoką temperaturę dla antysemitów”.

  Głównym narzędziem sutenerów była żydowska ceremonia zwana stillah chuppah. Obejmowała ona religijną ceremonię ślubną, jaka nie miała cywilnej ważności związku małżeńskiego. Po tej ceremonii kobieta była wprowadzana w błąd, że wyszła za mąż i ma pełne prawa żony, dopiero później dowiadywała się, że jej prawa równe były zeru. Niezliczone żydówki znalazły się w burdelach przy pomocy tej sztuczki.

  http://globalfire.tv/nj/09en/jews/slave_trade.htm

  Olbrzymia liczba niewinnych żydówek została oszukana przez innych żydów, aby znalazły się one w burdelach. To była ich własna rasa, jaka je oszukała i sprzedawała je. Kojarzy mi się tu jeden z żydowskich rabinów, który nabrał matkę Normana Finkelsteina i okradł ją z odszkodowania za holocau$t.

  To są fakty, Victoria. To jest prawda. Sprzeciwiaj się prawdzie, jeśli chcesz, ale prawda i tak w końcu zwycięży. Zamiast obrzucać mnie mianem „antysemity” za wyciąganie oczywistych wniosków z tych znanych historycznych danych, należy pogodzić się z faktem, że większość zwykłych żydów to wydymani frajerzy i ofiary zorganizowanego żydostwa. To są główni sprawcy mojej krytyki i mojego potępienia, to rabiniczni i ideologiczni kontrolery żydów: Puppet Masters, lub „władcy dyskursu„, by użyć trafnego wyrażenia Izraela Szamira.

  To nie owce są problemem, lecz źli Pasterze. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Gerome_Jean_LeonXXSlave_Auction-237x300.jpg

  Gerome_Jean_LeonXXSlave_Auction-237x300

  Aukcja niewolników, Jean Leon Jerome, 1866. Żydzi byli czołowymi przedsiębiorcami w handlu żywym towarem, sprzedając nawet młode żydówki jako niewolnice seksualne wraz z porwanymi kobietami i dziećmi innych ras. Dziewczyny paradowały nago przed klientami i musiały otworzyć szeroko usta. Jak konie, pozwalały zaglądać sobie w zęby i dawały się ostukiwać, czy są w dobrej kondycji.

  ——————-

  Żadna grupa ludzi nie wydaje się być tak całkiem opętana obsesją seksu, jak ortodoksyjni żydzi i rabini. Jeśli porównać teksty religijne różnych religii świata, można zauważyć, że wszystkie z nich – z jednym wyjątkiem judaizmu – utrzymywały wysoki poziom moralny. Nie ma w nich wtrętów na temat kształtu piersi i penisów, prostytutek i nasienia. A judaizm ma, i to wiele.

  Rozważmy następujący fragment z hebrajskiej Biblii, co wystarczy, aby rumieniec oblał panieński policzek:

  Zapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów, a wytrysk ich nasienia jak wytrysk ogierów. I ty zatęskniłaś za ohydnym zachowaniem się w swojej młodości, gdy Egipcjanie ściskali twoje piersi i obmacywali dziewicze twoje łono. (Ez 23, 20-21). http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/3a.jpg

  3a

  Wróćmy do Talmudu babilońskiego, a znajdziesz się nagle przeniesiona w świat gorących, niedelikatnych anegdot odnoszących się konkretnie do prostytutek i ich rabinicznych klientów (lub studentów jesziwy). Jest tak wiele tych opowieści w Talmudzie, że została na to wymyślona specjalna nazwa: Aggadah.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Aggadah

  Chociaż te pouczające anegdoty dotykają wszystkich możliwych tematów, zwykle z rabinem jako centralną postacią, seks unosi się tam jak wielka chmura. Można z pewnością uznać, że judaizm jest najbardziej obsesyjny na punkcie seksu, bardziej niż jakakolwiek inna religia na świecie.

  http://pl.scribd.com/doc/22830082/The-Passionate-Torah

  Jedna z takich historii zaczyna się tak:

  Mówili rabinowi Elazarowi ben Dordia, że nie zostawił żadnej prostytutki na świecie, do której by nie poszedł. Pewnego razu usłyszał, że istnieje pewna prostytutka w mieście nad morzem, która brała sakiewkę dinarów jako swą cenę. Zabrał więc sakiewkę dinarów i poszedł i przeszedł siedem rzek, aby do niej dotrzeć … (Traktat Avodah Zara 17a)

  Inna historia zaczyna się tak:

  Był kiedyś człowiek, który dowiedział się, że w mieście nad morzem była prostytutka, która brała czterysta złotych monet za swe usługi. Posłał jej czterysta złotych monet i określił, kiedy do niej przyjdzie. Gdy jego czas nadszedł, udał się do niej. Powiedziała mu: „Wpuścicie go!” Gdy wszedł, usiadła naga na wezgłowiu łóżka … itd. itp. (Traktat Menachot, 44a)

  Talmud jest pełen takich opowieści o rabinach i ich studentach płacących za wizyty u prostytutek. Ponieważ słowo „pornografia” dosłownie oznacza „pisanie o prostytutkach”, Talmud jest chyba jedynym zapisem tzw. pism religijnych, które można określić w dosłownym znaczeniu – jako pornograficzne. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/3b.jpg

  3b

  Nierządnica z Jerycha i dwóch szpiegów, James Tissot

  Czytamy w Talmudzie o Rahab, nierządnicy po raz pierwszy wspomnianej w Księdze Jozuego. Jedna z z najbardziej urzekających femmes fatale starożytności, na równi z Heleną Trojańską i bajeczną koryncką kurtyzaną, Lais. Wymieniona w pismach przez Demostenesa, piękna Rahab zaczęła sprzedawać swoje ciało w wieku dziesięciu lat. „Nie było księcia albo władcy, który nie spał z nierządnicą Rahab”, informuje niezmordowanie Talmud. (Traktat Zavachim 116b).

  Rabini, będący przywódcami religijnymi tamtych czasów, byli jednymi z pierwszych, którzy cieszyli się względami tej dojrzałej nimfetki. Pedofilia? Tak, Talmud jest tego pełen. Powiedziano nam o tej żydowskiej Lolicie: „Oni [rabini] zapewnili jej honorowe miejsce w tradycji żydowskiej …. Jej przeszłość jako nierządnicy nie obróciła się przeciwko niej i została niemal całkowicie zapomniana, gdy nawróciła się ona na judaizm”.

  https://sites.google.com/site/hashtaumd/contents-1/prost

  Nic się nie zmienia. Plus ça change. Pedofilia jest w porządku, jak się wydaje, jeśli zdarzy ci się być rabinem czy też Romanem Polański – ale nic z tych rzeczy, jeśli jesteś księdzem katolickim. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Lester.gif-3.gif

  Lester.gif-3

  Karykatura obrony pedofila Polanskiego i nagonki na księży katolickich

  Pedofilia nie jest jedyną perwersją seksualną, którą toleruje Talmud. Jest nim również podglądactwo. Ciekawą anegdotę opowiada tekst, jak Kahane, uczeń jesziwy, ukrywa się pod łóżkiem swojego rabina i podsłuchuje go, gdy ten kocha się ze swoją żoną. Gdy zostaje nakryty i surowo skarcony przez swego nauczyciela, który nakazuje mu opuścić pokój od razu, uczeń odmawia: „Nie, nie pójdę!„, mówi. „Bo to jest Tora i muszę się tego nauczyć!”

  Rabin jest zmuszony wziąć to pod uwagę. Szpiegostwo ludzi uprawiających seks jest chyba w porządku, jeśli motywem takiego działania jest pasja zdobywania „Wyższej Wiedzy”. (The Passionate Talmud, Introduction, p. 1).

  Inny rozdział Talmudu zajmuje się bestialstwem, seksem ze zwierzętami. Wdowom nie zaleca się trzymania psów. Dlaczego? „Ponieważ”, jak mówi jeden z rozdziałów, „istnieje pewne podejrzenie w związku z tym, że kobieta, która już zakosztowała przyjemności cielesnych może zrobić to samo ze swoim zwierzęciem”.

  Nie przesadzam, kiedy mówię, że obsesja Talmudu na tle seksu jest czymś wyjątkowym wśród wielu różnych religii świata. O dziwo, to musi być jedyny religijny tekst na świecie, jaki omawia i porównuje rozmiar penisa swoich najbardziej czczonych mędrców. (The Passionate Talmud, Introduction, p. 1).

  ————————

  Wybiegając do XXI wieku, okazuje się, że współczesny rabinat trudno traktować jako model seksualnej powściągliwości. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/brothel_big.jpg-5-300x218.jpg

  brothel_big.jpg-5-300x218

  Scena burdelowa

  Przenieśmy się z Talmudu do opracowania Ilany Hammerman In Foreign Parts: Trafficking in Women in Israel (W obcych stronach: Handel kobietami w izrahellu), a dowiesz się wstrząsających relacji o kształcie współczesnego biznesu usług seksualnych w izrahellu. Niewinne młode dziewczyny, wiele z nich nieletnich, jest porywana w Rosji i Europie Wschodniej, a potem zmuszana do życia w prostytucji w Tel Aviv. Zamknięte bez jedzenia, poddane szantażowi z użyciem gróźb i przemocy przez ich żydowskich sutenerów, te nieszczęsne dziewczyny mogą czasami spodziewać się maksymalnie sześćdziesięciu klientów dziennie. Ich najbardziej gorliwymi klientami, noszącymi czarne kapelusze i krzaczaste brody, są „religijni” ortodoksyjni żydzi biorący szabasowy rozwód ze swymi żonami.

  Oto rodzaj zadziwiającego objawienia, jakie spotykamy w szokującej książce Hammerman:

  Miałem bardzo słynnego rabina, który przyszedł i zamówił dziewczynę do seksu w pozycji na pieska i poprosił ją, aby szczekała, zeznał były właściciel burdelu przed komisją parlamentarną Knesetu. Jedna z pracujących tam kobiet, przedstawiona jako pobożna chrześcijanka, wyraża niechęć do swoich religijnych klientów: „Mieli duże czarne kapelusze, a pod nimi [inne] małe czarne kapelusze i to byli prawdziwi zboczeńcy”.

  http://jewishwhistleblower.blogspot.com/2004/12/to-knesset-committeei-had-very-famous.html

  Według raportu CNN z 1998 roku, izrahell ma obecnie najwyższy odsetek korzystania z usług prostytutek per capita na świecie. Milion wizyt prostytutek miesięcznie jest oficjalnie opłacanych, co czyni przemysł burdelowy jedną z najbardziej popularnych rozrywek tego narodu. Tysiące kobiet jest porywana rocznie, głównie z Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Uzbekistanu i Chin, i sprzedawanych do niewoli seksualnej w izrahellu. Jak pisze żydowski autor, David Weinberg, w artykule z 1998 roku o prostytucji w izrahellu, zatytułowanym Not So Holy Land: „taka sytuacja wystarczy, aby płakać z rozpaczy lub zwymiotować ze wstydu”.

  ———————-

  Żydzi mają na pewno seks w mózgu i on rzuca im się na mózg. Teraz przekazują oni swoją obsesję reszcie społeczeństwa. Wszyscy staliśmy się do pewnego stopnia zarażeni wirusem seksualnym.

  „Jestem taką maszyną seksu”, szczyci się gospodarz talk show radiowego, żyd Howard Stern. „Mógłbym wziąć kawałek drewna i przekształcić go w coś erotycznego”.

  Woody Allen, lojalny zwolennik pedofila Romana Polańskiego, został oskarżony przez jego pozostającą w separacji żonę, Mia Farrow, o seksualne wykorzystanie ich 7-letniej córki Dylan. Woody jest najbardziej dzisiaj znany ze swego genialnego dowcipu: „Nie wolno zakazywać masturbacji. To seks z kimś, kogo kochasz”.

  Hope Weissman, żydowska profesor na Wesleyan University w Connecticut, była pierwszą, która otrzymała zadanie prowadzenia wykładów z pornografii, gdzie jej studenci, mieli być „uczeni” najbardziej obscenicznych pornograficznych pism i świadkami striptease’u żydowskiej gwiazdy porno, Annie Sprinkle, jaki mógł obejmować jej słynny rutynowy numer – zezwalania ludziom zaglądania do jej pochwy z użyciem wziernika.

  W 2001 roku żydowski profesor Peter Singer stanął publicznie w obronie seksu ze zwierzętami na Uniwersytecie w Princeton, sugerując w eseju o nazwie Heavy Petting (http://www.utilitarianism.net/singer/by/2001—-.htm), że można chcieć seksu ze zwierzętami. Znów w 2001 r., społeczność żydowska w Anglii zrobiła wielkie halo z faktu, że trzy rozbierające się prostytutki zostały zaproszone do wykonania aktów erotycznych w synagodze, najprawdopodobniej z udziałem rabina podczas tego „wydarzenia” oraz w pełnym składzie „wiernych”.

  W 1998 roku, izrahellski komentator Jonathan Rosenblum zauważył, że materiał dokumentalny CNN ujawnił, iż izrahell ma obecnie najwyższy wskaźnik prostytucji w świecie, oto co miał on do powiedzenia: „Po raz kolejny antysemici przedstawiają nas jako seksualnych libertynów i zboczeńców po to, żeby podważyć nasz autorytet moralny. Dziś ochoczo przyznajemy się do tych zarzutów„. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/annie-sprinkle-cervix-01.jpg-2.jpg

  annie-sprinkle-cervix-01.jpg-2

  Annie Sprinkle (Ellen Steinberg): żydowska feministka, aktorka porno, lesbijska diva deprawacji. Masturbowała się wibratorem na scenie przed publicznością, a następnie zapraszała ludzi z widowni, aby zajrzeli do jej pochwy latarkami i wziernikiem. Opłata za ten peep-show: 5 dolarów. Spektakle Sprinkle były finansowane przez National Endowment for the Arts, mini-imperium kontrolowane przez ukrytą rękę zorganizowanego żydostwa. Amerykańscy podatnicy byli oszukiwani i dopłacali do finansowania tego parszywego seksualnego podglądactwa – ogłaszanego w reklamach jako „performance”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/5a.jpg

  5a

  Annie i jej „żona-mąż”, zdjęcie z zaproszenia ślubnego

  Jednej rzeczy możemy być w miarę pewni: każde społeczeństwo, czy organizacja, która przyciąga obecność wielu żydów, może spodziewać się w ciągu kilku lat tego, że zostanie wprowadzona w spiralę dekadencji. Moralna anarchia z siła huraganu rozrywa blokady puszki Pandory i zła w jej wnętrzu. Widzieliśmy to w Weimarowskich Niemczech. Widzimy to, jak gromadzi się w dzisiejszej Ameryce. Widzimy to przede wszystkim w izrahellu, społeczeństwie fanatycznych osadników i wściekłych prawicowych rabinów: okupacyjnym tworze w Palestynie, jaki na pewno skazany jest na zagładę implozji od wewnątrz, co nastąpi prędzej czy później, pod presją własnych ekscesów moralnych i wojskowych. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/616.jpg

  6

  Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zbiera się wielka burza i wisi nad nami, i że tylko przewrót wojskowy czy rewolucja może teraz uratować Amerykę. Coś może nas od tego wybawić? Uleczyć nas z duchowego raka, jaki trawi nas od wewnątrz i od niegodziwych wojen, w jakie nas wplątano wbrew naszej woli – Afganistan, Irak, Libia, Syria, a wkrótce być może Iran – w imieniu obcego państwa i jego dywersantów i agentów w Ameryce?

  Chyba że wkrótce nastąpi cud i jakiś charyzmatyczny lider pojawi się i przyjdzie nam z pomocą, jeśli nie, wtedy czeka nas z pewnością niewyobrażalnie ponura przyszłość: Przyszłość, w jakiej jedynymi pociechami pozostaną bezmyślna rozrywka, narkotyki, alkohol, odurzenie seksualne – i samobójstwo.

  Szczere najlepsze życzenia, Victoria, i powodzenia w czasach terroru i ucisku, jakie są dopiero przed nami.

  źródła:

  http://www.darkmoon.me/2013/secret-sex-life-of-the-jews-by-lasha-darkmoon/

  http://snippits-and-slappits.blogspot.ca/2013/10/secret-sex-life-of-jews.html

  przygotował: stophasbara
 • Specjalne zalecenie
  Specjalne zalecenie http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/09/jew_1750794c-300x187.jpg

  jew_1750794cSpecjalne zalecenie dla wszystkich żydów

  To jest dokument pochodzący z łap międzynarodowego żydostwa, jaki utajniono na okres prawie 50 lat.

  Specjalne zalecenie dla wszystkich żydów

  Centralna Konferencja amerykańskich rabinów na 117-stej, dorocznej konferencji, która odbyła się w Nowym Jorku w dniu 26 czerwca 1937 r., postawiła wniosek o „zwolnienie żydów ze służby wojskowej, zgodnie z najwyższą zasadą interpretacji judaizmu”.

  Nasz Talmud mówi nam, „Kiedy idziesz na wojnę, nie idź jako pierwszy, ale jako ostatni, ażebyś mógł powrócić jako pierwszy”.

  Dlaczego my, ludzie prawdziwie międzynarodowi, powinniśmy zawracać sobie głowę wzajemnymi interesami głupich narodów Gojów? My musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc wielkiemu prezydentowi, który pomógł nam tak bardzo w utworzeniu naszej kontroli. Wesprzeć projekt ustawy, gdy będzie on przedstawiony narodowi amerykańskiemu. Poprzeć Anglię i Francję, bo walczą z największym wrogiem Judei, Gojami państwa niemieckiego.

  Jesteście zobowiązani do wspierania udziału Stanów Zjednoczonych w tej świętej wojnie Judei, bez zastrzeżeń i bez strachu. Możemy powtórzyć nasze triumfy z 1918 roku, jeśli utrzymamy nasz zjednoczony front, a głupie Goje będą walczyć, gdy my będziemy robić zyski, przy pomocy naszego przyjaciela z Waszyngtonu.

  Wpływowi żydzi będą we wszystkich Komisjach Poborowych, a żydowscy lekarze będą chronić nas od służby wojskowej. Uzgodnienia te są już porobione, aby nas zwalniano, na wypadek gdyby zwolnienie z powodów religijnych nie mogło być przygotowane na czas. Zostajecie ostrzeżeni, aby się wyrzec, zanegować, odrzucić i odmówić udzielenia tych informacji, gdyby was o to pytali Goje, nawet pod przysięgą, gdyż to wskazano w Talmudzie i to jest uzasadnione dla zachowania naszej rasy.

  Komitet Centralny

  Anti-Defimation League BB

  Strona 5 całego pliku dokumentów, tu do pobrania w formacie pdf: https://www.copy.com/s/W6yma1xzBuKBp08d/exemption-of-jews-from-military-service.pdf

  FBI, Cleveland, Ohio, Akta 62-0, 13 października 1943 r. Data odtajnienia 11 lipca 1989, list od Charlesa M. Scotta, informatora, pismo okólne zawierające przypuszczalną propagandę semicką, Scott otrzymał kopię dokumentu do swej dyspozycji, jako stenograf dla Fisher Cleveland Air Craft Division, General Motors Corporation. Jego przełożony miał zrobić tę kopię, a Scott przedłożył ją do FBI, list z objaśnieniem został podpisany przez Lelanda V. Boardmana, agent specjalnego.

  źródło: http://buelahman.wordpress.com/2013/09/09/special-notice-to-all-jews/

  przygotował: stophasbara
 • Starszy „brat w wierze”, rabin Owadia Josef, odszedł do swego papci Lucyfera
  Starszy „brat w wierze”, rabin Owadia Josef, odszedł do swego papci Lucyfera

  Szampańskie info na podstawie mainstreamu. Jak donosi forum polskojęzycznych koczowników, czyli Forum Żydów Polskich:

  W wieku 93 lat zmarł jeden z religijnych liderów Żydów sefardyjskich Owadia Josef.W ostatnim czasie rabin kilkakrotnie trafiał do szpitala z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Owadia Josef był ultraortodoksyjnym, specjalizującym się w Talmudzie rabinem, znawcą Halachy. W latach 1973-1983 Owadia Josef był sefardyjskim naczelnym rabinem Izraela. W ostatnim czasie Owadia Josef był uznawany za przywódcę duchowego partii Szas.

  Naturalnie, My, „Goje”, ów rabina bardzo dobrze zapamiętamy z przytoczonych poniżej cytatów. Człowiek ten przeszedł do historii jako talmudyczny fanatyk, skrajny rasista, szowinista, wręcz psychopata. Innymi słowy ucieleśniał wszystkie te cechy, jakie gniazdko międzynarodowych kryminalistów pod nazwą izrahelle sobą reprezentuje. I żeby nie być gołosłownymi, warto na pamiątkę po powyższym piekłoszczyku przytoczyć kilka jego talmudycznych myśli wprost z polskojęzycznej rzepy:

  – Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych.

  – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/a38-300x226.jpg

  a

  „(…) wierzący powinien odmówić transfuzji od Gojów i niepraktykujących Żydów, gdyż mają oni niebezpieczną krew, co może wywołać wszystkie sposoby nie-żydowskiego zachowania” – Owadia Josef

  Jaki nauczyciel, tacy uczniowie.

  Na podstawie:

  http://www.fzp.net.pl/wiadomosci/izrael/zmarl-rabin-owadia-josef

  http://www.rp.pl/artykul/552823.html

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/gdy-rzadza-ofiary/gdy-rzadza-ofiary-roz-ii-cz-xi/
  Ps. Przewielebny, jako pasterz, powinien razem ze sobą zabrać trzódkę. Po co ma się błąkać po tym ziemskim padole zagubiona w ciemnościach i bez przywódcy. Niech mu ziemia twardą będzie i gruz niech przysypie to truchło a nieczystości z psiej dupy niech okryją jego oblicze. Szerokiej drogi do twojego Ojca - Belzebuba, czyli trzymaj się "starszy psu-bracie w wierze” prostej i wybrukowanej drogi aż do samego piekła, diabły w piekle bardzo się z tej wiadomości cieszą. mają zajęcie z ta wyjątkową parszywa duszą.. Znając doskonałą prostotę zasad karmicznych oraz sprzężenia zwrotnego, rabi NWOadia Josef odrodzi się jako zwierzę pociągowe, osioł .. a kto wie! może nawet, jako Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae, czyli drobnoustroje powodujace sepsę. Nawiasem, jego poprzedniego wcielenia też nie chciałbym mieć za sąsiada ;) Szalom alehem skurwysynu!

  Diabli wzięli też w końcu niejakiego Marcela Reich – Ranickiego, który mając "karierę” w koszernym wieszaniu gojów za sobą, rozpoczął kolejną i zaczął robić w „literaturze”, gdzie okrzyknięto go "krytykiem” i "papieżem” pejsatej literatury na niemiecki obszar językowy. Tego głównego cenzora inkwizycyjnego wnoszono w lektyce w uskutecznieniu ostatnich jego "intelektualnych” wyskoków niezbędnych do pozbycia się marionetki rządowej o ksywie Christian Wulff , a która to puściła za dużo "pary” prawdy z pyska. Oczywiście celowo robię "błąd” niezgodny z zaleceniami ortografii ustawionej tez przez bżydkich gnomów, żeby już w tym małym szczególe zauważyć, że ten gliniany moloch stoi w rzeczywistości na papierze, na takich papirusach – wycirusach z różnymi kulfonami, które nam sprzedają różni "uczeni” w piśmie wiedzący o tym, że goje "uwierzą” we wszystko, co stoi napisane… .Używana do tej pory łacina w "medycynie” i "prawie” od dawna przecież ustawiona przez rabinów służyła i służy nadal do zamulania gojskich umysłów, wskutek czego zakompleksione goje wierzące na słuch w wiele cudownych obietnic podpisują różne cyrografy płacąc za nie swoją krwawicą przez całe swoje nędzne życie. Goje utrzymują też "wiernie” i "tradycyjnie” łacinników z kościoła katolickiego, swoich "pasterzy”, którego "głowa” czyli papież przykrywa czerep taką samą jarmułką, jak cała reszta jego "wybranych kolegów” po fachu .
 • Żydomasońska rewolucja przeciwko Kościołowi Katolickiemu
  Żydomasońska rewolucja przeciwko Kościołowi Katolickiemu http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/r50-212x300.jpg

  r50Pinay Maurice
  Spisek przeciwko Kościołowi. Tom 1 i 2

  Spis treści obu tomów

  tom 1.

  Wstęp do wydania amerykańskiego 7

  Dedykacja 9  Część I – Tajne siły komunizmu

  Rozdział 1: Komunizm niszczycielem 14

  Rozdział 2: Twórcy systemu 19

  Rozdział 3: Przywódcy komunizmu 27

  Rozdział 4: Finansiści komunizmu 44

  Rozdział 5: Żydowskie świadectwa 54  Część II – Siły skryte za wolnomularstwem

  Rozdział 1: Masoneria wrogiem Kościoła i chrześcijaństwa 61

  Rozdział 2: Żydowscy założyciele masonerii 64

  Rozdział 3: Żydowscy przywódcy masonerii 69

  Rozdział 4: Masońskie zbrodnie 75

  Rozdział 5: Masoneria jako propagatorzy jakobińskich rewolucji 80

  Rozdział 6: Masoneria sprzyja szerzeniu żydowskiego komunizmu 90  Część III: Synagoga Szatana

  Rozdział 1: Żydowska żądza władzy 97

  Rozdział 2: Więcej o religii żydowskiej 108

  Rozdział 3: Klątwy Boga przeciw Żydom 111

  Rozdział 4: Rzezie Żydów nakazane przez Boga jako kara: Biblia 120

  Rozdział 5: Antysemityzm i chrześcijaństwo 125

  Rozdział 6: Żydzi: „Chrystus symbolem antysemityzmu” 133

  Rozdział 7: Bogobójczy naród 141

  Rozdział 8: Apostołowie potępiają Żydów za zabójstwo Chrystusa 150

  Rozdział 9: Moralność walki, zamiast fatalnego defetyzmu 154

  Rozdział 10: Żydzi mordują chrześcijan i prześladują apostołów 165

  Rozdział 11: Żydzi wywołują prześladowania chrześcijan w Rzymie 175  Część IV: Żydowska „piąta kolumna” wewnątrz duchowieństwa

  Rozdział 1: Ośmiornica dusząca chrześcijaństwo 184

  Rozdział 2: Pochodzenie „piątej kolumny” 188

  Rozdział 3: „Piąta kolumna” w akcji 196

  Rozdział 4: Żydzi ojcami gnostyków 206

  Rozdział 5: Żyd Ariusz i jego herezja 218

  Rozdział 6: Żydzi sojusznikami Juliana Apostaty 231

  Rozdział 7: Święci Jan Chryzostom i Ambroży potępiają Żydów 236

  Rozdział 8: Św. Cyryl z Aleksandrii pokonuje Nestoriusza i wypędza Żydów 245

  Rozdział 9: Barbarzyńska inwazja. Zwycięstwo ariańskich Żydów 255

  Rozdział 10: Zwycięstwo katolików 260

  Rozdział 11: III Sobór w Toledo usuwa Żydów z urzędów publicznych 266

  Rozdział 12: IV Sobór w Toledo: deklaracja ekskomuniki bluźnierczych biskupów i duchownych wspierających Żydów 270 http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/r60.jpg

  r60  tom 2.

  Rozdział 13: Potępienie królów i katolickiego kleru, zaniedbujących walkę z żydostwem 11

  Rozdział 14: Kościół zwalcza tajne żydostwo. Ekskomunika niedbałych biskupów 20

  Rozdział 15: Konieczność zniszczenia żydowskiej „piątej kolumny” 35

  Rozdział 16: Żydowskie spiski ukarane niewolą 38

  Rozdział 17: Porozumienie chrześcijańsko-żydowskie. Początek upadku 45

  Rozdział 18: Żydzi zdradzają najbardziej lojalnych przyjaciół 54

  Rozdział 19: Synody Kościoła zwalczają żydostwo 68

  Rozdział 20: Próba poddania Świętego Cesarstwa Rzymskiego żydowskiej władzy 78

  Rozdział 21: Synod w Meaux walczy z jawnymi i tajnymi żydami 91

  Rozdział 22: Terror żydowski w Kastylii w XIV wieku 98

  Rozdział 23: Żydzi zdradzają najłaskawszych protektorów 109

  Rozdział 24: Żydowska infiltracja kleru 115

  Rozdział 25: Żydowski kardynał zostaje papieżem 131

  Rozdział 26: Święci Bernard i Norbert uwalniają Kościół ze szponów żydostwa 141

  Rozdział 27: Żydowsko-republikańska rewolucja w XII wieku 150

  Rozdział 28: Kwintesencja żydowskich rewolucji: świeckie ataki na tradycję Kościoła 157

  Rozdział 29: Tajne żydostwo i średniowieczne herezje: albigensi 169

  Rozdział 30: Żydzi najbardziej niebezpiecznym wrogiem Kościoła: waldensi 181

  Rozdział 31: Wielki papież Grzegorz VII (Hildebrand) niszczy żydowską teokrację w północnych Włoszech 186

  Rozdział 32: Żydowska „piąta kolumna” w rosyjskim Kościele Prawosławnym 190

  Rozdział 33: Żydzi szerzą kult szatana 197

  Rozdział 34: Kościół i kraje chrześcijańskie organizują obronę przeciwko wielkiej rewolucji żydowskiej w średniowieczu 201

  Rozdział 35: Arcybiskup i siedmiu biskupów oskarżeni o lucyferianizm 208

  Rozdział 36: III Sobór Laterański ekskomunikuje i wyklucza biskupów i księży wspierających herezje lub nie wyrażających wobec nich sprzeciwu 214

  Rozdział 37: Wielki papież Innocenty III i IV Sobór Laterański uznają za dobro i obowiązek to, co żydzi nazywają rasizmem i antysemityzmem 221

  Rozdział 38: Mnisi, zakonnice i biskupi, będący tajnymi żydami 228

  Rozdział 39: Żydowsko-masońska infiltracja Zakonu Jezuitów 248

  Rozdział 40: Spiski przeciwko historii i obrzędom 259

  Rozdział 41: Błędy nazistów i imperialistów 264

  Rozdział 42: Papieże, Ojcowie Kościoła oraz święci walczą z żydami i potępiają ich 271

  Rozdział 43: Żydowsko-chrześcijańskie wspólnoty. Loże masońskie z nową pieczęcią? 290

  Rozdział 44: Przyjazne stosunki żydowsko-chrześcijańskie 295

  Przypisy do Części IV ……………………………………………………………..301  Ze wstępu do wydania amerykańskiego:

  Ta – bardzo pod względem historycznym ważna książka – zostanie według wszelkiego prawdopodobieństwa zaatakowana jako antysemicka. Ale niech nikt nie ulegnie błędnemu wrażeniu, ani nie zaniecha poważnego i naukowego przemyślenia przedstawionych tu faktów. Zajmiemy się jednym z głównych czynników historii, a dokładniej historii Kościoła Katolickiego. Nie będzie tu żadnego negatywnego i niszczycielskiego antysemityzmu. Oczywistym jest, że Żydzi odegrali ogromną i nie zawsze pozytywną rolę w historii ludzkości. Równie oczywiste, że ich działania nie zawsze były przyjazne wobec chrześcijan i nie-Żydowskich narodów. Potwierdza to ogromna ilość dowodów zarówno z żydowskich, jak i z innych źródeł o niekwestionowanym autorytecie.

  To dzieło wielkiej erudycji pokazuje nie tylko znajomość przeszłości. Widać również i to, że jej autor miał wiedzę o przyszłych, pod pewnymi względami niezwykle ważnych, wydarzeniach. Pierwsze wydanie w języku włoskim rozpoczynało się od stwierdzenia, że autorzy wiedzieli, iż celem zwołania Soboru Watykańskiego II, było przekonanie go do oświadczenia, że Żydzi nie ponoszą odpowiedzialności za ukrzyżowanie Zbawiciela. Książka ta pojawiła się przed pierwszą sesją Soboru. Zgodnie z przewidywaniem autora, propozycję taką wysunięto. Użyto wielkiego nacisku, żeby ją przyjąć oraz żeby, nawet po rozmyciu postulatów, choćby część z nich została zaaprobowana.

  Nie można zaprzeczyć, niezależnie od istoty samej propozycji, że fakt umożliwienia Żydom takich działań na najwyższych szczeblach hierarchii Kościoła Katolickiego, bez względu na to jak wpływowym, ma ogromne znaczenie nie tylko dla katolików, ale i dla wszystkich innych – nawet niechrześcijan.

  Możliwe było nie tylko znalezienie ludzi na szczytach hierarchii, by promowali ten projekt, ale zdawało się w Soborze uczestniczyć wielu biskupów, którzy nie rozumieli zupełnie wagi tego problemu.

  Nikt nie może źle sądzić tych, których sprawa dotyczy; zrozumiałe jest, że Żydzi chcą „poprawić swój wizerunek”, zwłaszcza że mają potencjał by to zrobić. Na pewno nie należy wyciągać wniosków, że sami Żydzi, lub inni, wprowadzeni w błąd, powinni być przedmiotem krytyki. Powinny natomiast być powszechnie znane fakty, powinna wyjść na jaw prawda dotycząca wszystkich spraw tak wielkiej wagi, szczególnie gdy mają one wpływ na czystość i oddziaływanie Kościoła. I w tym wszystkie kościoły z poczuciem pilności powinny pomóc.

  Należy jednak zwrócić uwagę owym Żydom na to, że zamiast podejmowania prób poprawy swojej reputacji i zwiększania swoich wpływów poprzez wspieranie oszustw i atakowania chrześcijańskich tradycji – najlepiej zadbaliby o swoje interesy, pozytywnie nastawiając własne serca i postawę wobec innych. Wielokrotnie na przestrzeni wieków przeceniali swoje możliwości, skarżąc się później na rezultaty, za które tylko oni byli odpowiedzialni.

  Ostatnia inicjatywa w Rzymie posłużyła jedynie temu, żeby zwrócić uwagę inteligentnych i przyzwoitych ludzi na bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich. Jest oczywistym obowiązkiem wszystkich, którzy mogą przeczytać tę książkę, aby jej zawartość stała się znana, aby zachęcać wszystkich swoich znajomych do jej nabycia, czytania i propagowania.

  Redaktor – St. Anthony Press

  Los Angeles, California

  15.02.1967

  Wydawca: Polonus Chicago
  Rok wydania: 2013
  Opis fizyczny: a5, stron 326
  Oprawa: okładka miękka

  Książki do nabycia w wydawnictwie ANTYK

  Marcin Dybowski, 05-806 Komorów, Klonowa 10a, tel/fax 0227580359

  (jeśli nikogo nie będzie przy telefonie, prosimy nagrywać się na automatyczną sekretarkę)

  (dla zagranicy +48 22 7580359, +48 502 225232)
 • Wszyscy.
  Jak zabijać Gojów – tajny podręcznik http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/DSC0085-201x300.jpg

  _DSC0085Jak zabijać Gojów i wpływać na ludzi: Życie i nienawiść w Wielkim izrahellu

  Poniżej znajduje się fragment książki Maxa Blumenthala: Goliath: Life and Loathing in Greater Israel (Nation Books, 2013).

  W pewien gorący, słoneczny dzień lata 2010 r. w Jerozolimie, przedzierałem się przez tłumy turystów, żołnierzy o twarzach dzieci i sfory ortodoksyjnych osadników, którzy robili tłok przed Ben Yehuda Mall, a kierowałem się do Pomeranz, żydowskiego magazynu książkowego na Be’eri Street, ruchliwej ulicy kilka przecznic dalej.

  Gdy tylko znalazłem się w sklepie, niski, sprawiający wrażenie dobrze wychowanego, mężczyzna przywitał mnie po angielsku z amerykańskim akcentem. Był to właściciel, Michael Pomeranz, były tajny agent służb narkotykowych i strażak z New Jersey, który doświadczył przebudzenia religijnego i wyemigrował do izrahella.

  Kiedy zapytałem o dostępność na rynku szeroko dyskutowanej i kontrowersyjnej książki pod tytułem Torat Ha’Melech lub Torah królewska, od razu wzbudziło to duże zamieszanie.

  „Na pewno ją chcesz?„, zapytał mnie pół żartem, pół serio Pomeranz. Współpracownik w średnim wieku zarechotał wtedy zza regału z książkami. „Shabak [izrahellska służba tajnej policji bezpieczeństwa] będzie chciała z tobą porozmawiać, jeśli na pewno chcesz ją kupić„, ostrzegł. Gdy kilku klientów przestało przeglądać swoje książki i zaczęło patrzeć w moim kierunku, Pomeranz wskazał na kamerę umieszczoną na ścianie księgarni. „Widzisz?„, powiedział, „Stąd idzie obraz prosto do Shabak! [Shin Bet]„.

  Po publikacji w 2009 roku, Torat Ha’Melech, wywołała oburzenie w całym kraju. Spór rozpoczął się, gdy izrahellska gazeta, Maariv, opisała zawartość tej książki jako: „230 stron na temat przepisów prawnych dotyczących zabijania nie-żydów, rodzaj przewodnika dla każdego, kto zastanawia się na kwestią, czy i kiedy dopuszczone jest odebranie życia nie-żydowi”. Opis recenzencki jest absolutnie dokładny.

  Według autorów książki, rabina Icchaka Szapira i rabina Yosefa Elitzura, nie-żydzi są „niezdatni do współczucia z natury” i mogą zostać zabici w celu „ograniczenia ich skłonności do zła„. „Jeśli zabijamy Goja, który naruszył jedno z siedmiu przykazań [Noego]…nie ma w tym nic złego, nie ma morderstwa„, stwierdzili Shapira i Elitzur. Powołując się na prawa żydowskie jako swe źródło (lub przynajmniej bardzo selektywną ich interpretację) oświadczyli: „Jest usprawiedliwienie dla zabijania dzieci, jeżeli od początku jest jasne, że te dzieci będą rosnąć po to, żeby nam zaszkodzić, a w takiej sytuacji można je kaleczyć umyślnie, a nie tylko podczas walki z dorosłymi”.

  Torat Ha’Melech została napisana jako przewodnik dla żołnierzy i oficerów poszukujących wytycznych od rabinów w sprawie zasad walki. Czerpiąc z galimatiasu tekstów rabinicznych, jakie popierają ludobójcze plany i wizje, Shapira i Elitzur nakłaniają w swej książce do polityki bezwzględności wobec nie-żydów, twierdząc, że przykazanie przeciw zabijaniu „odnosi się tylko do żyda, który zabija żyda, a nie do żyda, który zabija Goja, nawet jeśli Goj jest jednym ze sprawiedliwych wśród narodów”.

  Potem rabini przechodzą do opisu całej cywilnej populacji wroga jako „rodef” lub złoczyńców, którzy prześladują żydów, i dlatego jest zupełnie uczciwą sprawą dokonywanie na nich mordu. Shapira i Elitzur napisali: „Każdy obywatel w królestwie, który jest przeciwko nam, który zachęca wojowników lub wyraża zadowolenie z ich czynów, jest uważany za rodef i jego zabicie jest dozwolone„.

  Shapira i Elitzur również dają uzasadnienie zabójstw żydowskich dysydentów. „Rodef jest każda osoba, która osłabia nasze królestwo, czy to słowem, czy w inny sposób„. Wreszcie rabini wykładają obszerne, ale prymitywne usprawiedliwienie zabijania niewinnych dzieci, twierdząc, że w celu pokonania „złego królestwa„, zasady i prawa wojny „pozwalają na celowe zadawanie cierpień dzieciom i niewinnym ludziom, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia wojny przeciwko złym ludziom„. Dodają: „Jeśli zadanie cierpień synom złego króla wywrze na niego nacisk, jaki uniemożliwi mu działanie w zły sposób, to można ich ranić i zabijać„.

  źródła:

  http://www.alternet.org/books/how-kill-goyim-and-influence-people

  http://grizzom.blogspot.co.uk/2013/10/how-to-kill-goyim-and-influence-people.html

  przygotował: stophasbara Ps. Wiec goje, czyli ludzie normalni, powinni tak samo postępować wobec nich. Proste. Sami dają wytyczne jak z nimi postępować zgodnie z prawem miłości bliźniego (żyd nie jest żadnym bliźnim więc…) i wcześniej czy później znikną. Przed tymi bandytami trzeba się bronić i oczyścić w końcu z nich świat!!! Tego największego zagrożenia dla ludzkości. Okrucieństwo leży w naturze koczowników, a nie w naszej. Wrogów eliminuje się tak, jakby wyrywało się chwasta. Albo Ty unicestwisz wroga, albo to wróg unicestwi Ciebie. Tu nie ma żadnej filozofii, a jedynie proste prawo natury. Komuna, nazizm, szowinizm wywodzi się wyłącznie od żydów. - Polecam: Tu tragiczny przykład. The Tragic Death of a Night Porter - In memoriam of Dariusz Ratajczak http://globalfire.tv/nj/10en/persecution/Dariusz_Ratajczak.htm
 • Wszyscy.
  Postępactwo: rozkwit burdeli dla zoofilów http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/09/goldsteinjpg-231x300.jpg
  goldsteinjpg

  „Starszy brat w wierze”, Goldstein, przekazuje „znak pokoju” dla wszystkich judeo-chrześcijan

  Postępactwo na judeo-chrześcijańskim Zachodzie powoduje, że burdele dla zoofilów „rozkwitają w całych Niemczech”, ostrzega obrończyni praw zwierząt. Zboczeńcy traktują seks ze zwierzętami jako „wybór stylu życia”.

  Burdele ze zwierzętami rozprzestrzeniają się po całych Niemczech szybciej niż kiedykolwiek dzięki ustawie, która sprawia, że porno ze zwierzętami jest nielegalne, ale seks ze zwierzętami jest zgodny z prawem.

  Madeleine Martin powiedziała gazecie Frankfurter Rundschau, że obecne przepisy naruszają zasady ochrony zwierząt przed drapieżnymi zoofilami, którzy coraz częściej usprawiedliwiają się etykietą „wyboru stylu życia”.

  Podkreśliła jeden przypadek, gdy farmer w Gross-Gerau, w południowo-zachodnim regionie Niemiec zauważył, że jego do tej pory przyjazne stado owiec, zaczęło unikać kontaktu z ludźmi.

  Szokujące odkrycie: Pani Martin opowiedziała, że człowiek ten zamieścił kamery CCTV w krokwiach swej stodoły i dowiedział się, że wielu ludzi, ukradkiem w środku nocy, wchodziło do stodoły, aby wykorzystywać seksualnie jego ukochane zwierzęta.

  „Obecnie w Niemczech dozwolone jest istnienie burdeli ze zwierzętami”, powiedziała Martin gazecie i dodała, że ludzie bagatelizują ten problem, opisując go jako „wybór stylu życia”.

  Uzbrojona w szereg podobnych przykładów, pani Martin domaga się od rządu kategorycznego zakazu zoofilii w całym kraju.

  W Niemczech są nawet „erotyczne zoo”, gdzie dokonuje się gwałtów na zwierzętach od lamy do kóz.

  W listopadzie ubiegłego roku władze niemieckie stwierdziły, że zamierzają przywrócić starą ustawę zakazującą seksu ze zwierzętami, gdy okazało się, że nastąpił gwałtowny wzrost przypadków zoofilii oraz witryn internetowych promujących ją. (Lecz w sprawie zeszłorocznego „wybryku” sądu w Koeln, gdy orzeczono, że obrzezanie jest sprzeczne z niemieckim prawem, judeo-Bundestag w trybie pilnym zebrał się na nadzwyczajnej sesji, przerywając urlop letni – przypis).

  Niemiecka grupa zoofilów pod nazwą ZETA ogłosiła, że na drogę prawną powinien trafić zakaz zoofilii, a prawem zagrożone być powinno zakazywanie zoofilii. Ps. Jaka rasa takie skłonności. Martwiłbym się o swojego psa gdybym mieszkał wśród niemieckich "nadludzi”, "nadrasy”, czy jak tam siebie zwali. Rasa Aryjska Niemiecka szorstkowłosa? czy raczej rasa Nordycka długowłosa? Kogo oni nazywali podludzie? nas Słowian? kupie sobie takiego niemieckiego mieszańca będzie w sam raz do łańcucha przy budzie. "Bydlęta” zgwałciły biedaczce stado owiec. Zamiast wilków owce boją się ludzi – tylko czy to jeszcze są ludzie? Ta cywilizacja musi upaść. Za bardzo zbliżyła się do tych z czasów Babilonu. Zwierzęta pociągają zwierzęta. Domyślcie się kto stoi za deprawacją wszelaką bo ja wam nie powiem ponieważ mnie posądzicie o antysemityzm. Oby tylko kolejarze się nie zboczyli bo mogą zacząć bzykać "tory”. Poczekajcie jeszcze trochę. ”Postepactwo” (proszę nie mylić z ludźmi postępowymi) będzie żądać prawnego usankcjonowania związków "małżeńskich” zwierząt z ludźmi. Jesteśmy na dobrej drodze. Wszelkie "postepowackie” telewizornie prześcigają się w emisji programów propagujących różnej maści zboczenia i dewiacje seksualne, które do tej pory definiowane były jako choroby psychiczne, których podłożem są zaburzenia sfery emocjonalno-seksualnej. Nienormalność staje się normalnością i vice versa.Oj świat schodzi na złą drogę. Powracamy do Sodomy i Gomory. Przejedźcie się z łaski swojej do Niemiec i spróbujcie znaleźć rodowitego Niemca. U nas będzie podobnie jak pozwolimy na napływ pastuszków kozich ;) Nie wiem czy wiecie? ale zoofilia w Polsce jest całkowicie legalna. Ps. II

  Znany ateistyczny propagandysta w wywiadzie jakiego udzielił „The Times” przyznał, że był dotykany przez swojego nauczyciela, podobnie jak inni uczniowie i nie widzi w tym nic złego.

  "Nie możemy potępiać ludzi za rasizm w XIX czy XVIII wieku, tak, jak potępiamy za niego dzisiaj nowoczesnego człowieka. Podobnie nie mogę potępić zachowań ludzi z przed kilkudziesięciu lat, nawet jeśli dzisiaj bym je potępiał” – powiedział Dawkins.

  Dodał też, że łagodna pedofilia nie jest przecież brutalnym gwałtem, ale delikatnym dotykiem. Dawkinsowi chodziło konkretnie o wkładanie rąk do spodenek uczniów.

  Za tą specyficzną teorię postępu moralnego ludzkości kryje się przyzwolenie dla dzisiejszej praktyki pedofilskiej w jej "delikatnej” wersji. Ten człowiek powinien zostać napiętnowany przez środowisko akademickie i poddany ostracyzmowi. Czy coś takiego się stanie – można niemal z pewnością powiedzieć, że nie. ToR/pch24.pl/religionnews.com

  O innych „postępach” donosi ten materiał:
  Międzypłeć, nowy „niemiecki” wynalazek
  Międzypłeć, nowy „niemiecki” wynalazek http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/09/jezeli-krzysztof-bogdan-begowski-vel-anna-grodzka-298x300.jpg

  jezeli-krzysztof-bogdan-begowski-vel-anna-grodzkaMiędzypłeć („Intersex”) z dniem 1 listopada Niemcy oficjalnie uznają istnienie trzeciej płci. Ni to pies, ni to bies, to międzypłeć Bęgowski-Grodzka.

  Życie w stanie nieustannego niepokoju prowadzi do różnych form negowania rzeczywistości. Jednym z tych przejawów jest walka ideologii gender z porządkiem naturalnym i przeciw naturze. Rzeczywistość natury, istnienia mężczyzny i kobiety, ma zostać zredukowana do „poczucia” sterylnej genderowej uniformizacji płci poprzez wynalezienie nowego „magicznego” słowa, jakim jest „międzypłeć” (intersex).

  Od 1 listopada „trzeci rodzaj” płci będzie wpisywany do niemieckiego aktu urodzenia; nie będzie to mężczyzna ani kobieta. Jeśli dziecko będzie miało „szczęście” urodzić się z tak wyjątkowo „postępowych” ideologicznie rodziców, to może zostać oficjalnie zarejestrowane jako „osoba neutralna płciowo”.

  Ideologia chce dokonać podboju natury. „Gender-poprawni” rodzice będą mogli „zapobiec” przyrodzonej „dyskryminacji” ich dziecka. Dziecko nie będzie odtąd „zmuszone do narzuconej” mu z natury płci, samo będzie mogło w końcu odnaleźć swoją płeć i będzie mogło podjąć „wolną i świadomą” decyzję. Rozwój wypadków w tym zakresie dotyczy prawie wszystkich krajów Europy Zachodniej. Nie dlatego, że fakt ten zaskakuje obserwatorów wydarzeń, ale dlatego, że powstały polityczne ugrupowania, jakie forsują postępy tej ideologii. Większość polityków nie ma zielonego pojęcia, jak rozwiązać rzeczywiste problemy we współczesnej wersji państwa rządzonego partyjnie, zatem na pierwszy plan wysuwane są zagadnienia tej zawiłej ideologii.

  Niemcy będą pierwszym europejskim „międzypłciowym” państwem

  A ponieważ der Deutscher Michel (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Michel) chce być wzorem dla całej UE, Niemcy będą pierwszym europejskim krajem, który wprowadził prawo „szarej strefy” między płcią mężczyzny i kobiety, co nie występuje w naturze. Ustawodawstwo w roli władcy rzeczywistości. Ustawa stanowi, że „trzeci” wariant płci w metrykach urodzenia ma oczywiście mieć czysto anty-dyskryminacyjny charakter. Pozwala to rodzicom dziecka, które przychodzi na świat z „nietypowymi” narządami płciowymi, na odstąpienie od rejestracji określenia płci. Odrębna ustawa dla obojnaków. Dziś wolimy mówić o międzypłci. Gdy ideolodzy przedstawiają melodyjne propozycje, zalecana jest wielka ostrożność. Ideologia gender ma na celu przezwyciężenie naturalnego porządku płciowego, bo jest to postrzegane jako „przymus”. Nowe prawo, zawierające takie „bezpieczne i nieszkodliwe” uzasadnienia jest całkowicie wytworem tej ideologii gender.

  Nic więc dziwnego, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek wychwala entuzjastycznie „pod niebiosa” nowe regulacje prawne. Może się to wydawać zaskakujące na pierwszy rzut oka. Federacja zrzesza około 400 organizacji gejowskich z całego świata: „To dobra wiadomość. To pomoże nam w walce z dyskryminacją w Unii Europejskiej”. Ustawodawca w uzasadnieniu nowego prawa nie ogranicza w rzeczywistości stosowania nowych przepisów tylko do określonych wypadków i tworzy obiektywnie precedens do wykorzystania go w jakikolwiek sposób. Analizując ustalenia, jakie zaistnieją w Niemczech od 1 listopada, takie „rozwiązania” już są pod ręką. Filozof feministyczny, Nicla Vassallo, wyciąga kota ukrytego w tym worku:

  „Chciałabym dać każdemu możliwość opuszczenia rubryki dotyczącej określenia płci, co jest już dzisiaj możliwe w rejestrze informacji. Ideologia gender jest jak każda ideologia magicznej logiki, aktem przeciw dyskryminacji, jaki może być już przekształcony w akt dyskryminacji wobec kolejnemu aktowi dyskryminacji. To gra bez końca w walce ideologicznej”.

  Nawet Kościół Ewangelicki, który na początku maja odbył spotkanie w Hamburgu, uznał się za „otwarty” na sprawy zagadnienia „międzypłciowego”. Wyrażono „radość” z faktu, że z dniem 1 listopada „interseksualni ludzie w końcu” będą cieszyć się ze swoich „praw”.

  Natura jest wrogiem ideologów – wprowadź X zamiast M lub F w paszporcie?

  Debata na temat wpływu nowych przepisów nadal trwa. Jeśli akt urodzenia nie określi płci, to co wobec tego znajdzie się w dowodzie osobistym i co będzie zapisane w paszporcie? FamRZ – czasopismo dla całej rodziny, zawierające porady prawne z zakresu prawa opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa procesowego, prawa publicznego, itp. zaproponowało wszystkim wprowadzenie zamiast skrótów M (mężczyzna) i F (kobieta), X jako „nieokreślony” we wszystkich dokumentach osobistych.

  Nowe niemieckie prawo federalne to jeszcze jedna niepokojąca mozaika reprezentująca mieszaninę ideologii homoseksualnej i ideologii gender, jakie są używane do dokonania przebudowy społeczeństwa. Kulturowe i społeczne konsekwencje mają na celu jego zniszczenie. W szalonej walce o „nowe prawa” przeciwko wirtualnej dyskryminacji, ideolodzy gender i gejów rzucają na ołtarz ofiarny swoich idoli coraz to nowe ofiary, zwłaszcza prawa dzieci, prawa najbardziej niewinnych i najsłabszych ofiar ich eksperymentów społecznych. Tych, którzy nie mają głosu i nie mogą się bronić i tych, którzy już żyją w obawie o swoje życie z powodu tych samych ideologów z chwilą swych narodzin.

  Żadna dziedzina prawa nie stała się obszarem większych pogwałceń praw, jak dziedzina praw osób nienarodzonych, zaś coraz bardziej dochodzi do naruszania praw dzieci już narodzonych poprzez aborcję, sztuczną inseminację, badania nad embrionami oraz wskutek promowania macierzyństwa zastępczego i praw adopcyjnych dla homoseksualistów. Nowym wrogiem jest dzisiaj sama natura.

  źródło: http://eponymousflower.blogspot.com/2013/08/intersex-on-november-1st-germany.html

  przygotował: stophasbara
  Ps. Dlatego Niemcy mówią że są rasą panów bo naturalnie nie występują tam kobiety. Nic dziwnego, że są w awangardzie. Ich żydowscy doktorzy w obozach koncentracyjnych prowadzili eksperymenty prowadzące do zmiany płci.A ten facet na zdjęciu wygląda koszmarnie.
 • Wszyscy.
  Modlitwy rabinów http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Chabad_Rabbi_Ginsburgh_Satanic_Sign-300x220.jpg

  Chabad_Rabbi_Ginsburgh_Satanic_SignModlitwy „bogobojnych” rabinów izrahella zawsze cechowana oryginalność. Problem polega dzisiaj jednak na tym, że ta ekipa „ekscentryków” ze szpitala psychiatrycznego pod nazwą izrahell siedzi na kilkuset głowicach nuklearnych. Na tle doniesień o postępach w negocjacjach z Palestyńczykami, znani żydowscy rabini wzywają społeczeństwo do specjalnych modłów, aby rokowania się nie powiodły i „za całość naszych ziem”.

  „Mężowie Boży” w izrahellu modlą się za niepowodzenie rozmów pokojowych

  Izrahellscy rabini, rzecznicy i opiekunowie judaizmu, proszą „swego boga”, aby nie dopuścił do zawarcia pokoju w Ziemi Świętej. Rabini wzywają do publicznych specjalnych modłów „o całość ziem”, gdy pojawiają się informacje o postępach negocjacji pokojowych z Palestyńczykami i „rosnącej presji na premiera, aby wyraził zgodę na dodatkowe ustępstwa”.

  Ynet na swej stonie internetowej donosi, że słychać pogłoski, iż izrahell może być zmuszony do zrzeczenia się małego kawałka ziemi ukradzionego rdzennym Palestyńczykom. W związku z tym izrahellscy rabini i szefowie szkół religijnych, znanych jako jesziwy, wydali manifest wzywający wiernych do modlitwy amidah, jaka ma mieć specjalną moc sprawczą zniszczenia perspektywy pokoju z Palestyńczykami. Społeczeństwo wzywa się do odmawiania tej modlitwy podczas otwierania Arki Przymierza, gdy oświetlenie zapewniają świece szabatowe.

  Według Ynet, „zbiorowe wezwanie ma dodać dodatkowej mocy i nie jest czymś konwencjonalnym. Zwykle takie modły odbywają się to tylko w czasach prawdziwego kryzysu, jak np. w czasie suszy„.

  Jednak „kryzys” oznacza w tym konkretnym przypadku perspektywę zawarcia pokoju. W swoim manifeście żydowscy podżegacze wojenni i „mężowie Boży” napisali:

  „Proszę miłosiernego Boga o wiele łask…aby nie oddał ziemi w hańbę kontrolowania jej przez Gojów. Chroń i zachowaj nas od naszych wrogów, i daj nam męstwo i odwagę tworzenia i uprawy twej świętej ziemi, i abyśmy żyli w odziedziczonej przez nas ziemi…

  Od kilku miesięcy trwają negocjacje pokojowe na temat dodatkowych ustępstw [sic] części ziemi izrahella…

  Widzimy sami, że ministrowie, wiceministrowie i członkowie Knesetu są zaniepokojeni katastrofalnymi planami i również wydają oświadczenia skupione na jednej sprawie: całość ziem izrahella jest w niebezpieczeństwie!” http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/img_2596_wh-300x233.jpg

  img_2596_wh

  Modły ułożone zostały przez rebe Mordechaia Eliyahu.

  Izrahellska społeczność żydowska staje się coraz bardziej religijna, jak twierdzi izrahellska gazeta Haaretz:

  „Jedynym pytaniem pozostaje, czy naród izrahella i rząd są w 70 % religijni, czy nawet tylko w 60 % , ale kiedy dojdziemy do masy krytycznej 90 % religijnych syjonistów – w ciągu dwóch lat od teraz, a może siedmiu?

  …Znaczenie religijnych syjonistów w populacji jest coraz większe, a liczba izrahellczyków liberalno-świeckich spada …Wystarczy spojrzeć na system edukacji, który staje się coraz bardziej nacjonalistyczny i religijny. IDF i jej dowódcy stają się coraz bardziej religijni. Przepisy prawa są coraz bardziej religijne i przeniknięte duchem syjonistycznym. Sądy są coraz bardziej religijne. Świecko-liberalne media upadają, a świat akademicki jest również pod ciężarem i wpada w ramiona syjonizmu religijnego”.

  Wezwanie zostało już opublikowane w ten weekend, a towarzyszy mu rozdawanie ulotek w synagogach.

  Tak więc, zamiast martwić się o nieistniejącą irańską broń jądrową, świat powinien zwrócić uwagę na bombę bigoterii z opóźnionym zapłonem, jaka tyka w samym środku jedynego tworu na Bliskim Wschodzie, wyposażonego w broń atomową, na państwo apartheidu izrahella. A także na rabinów wzywających ich stado nie do modłów miłości, ale do modłów o śmierć i zniszczenie pokoju. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/worshiping_hate-1.jpg

  worshiping_hate-1

  źródła:

  http://www.redressonline.com/2013/10/israels-men-of-god-pray-for-failure-of-peace-talks/

  http://desertpeace.wordpress.com/2013/10/06/rabbinical-decree-to-continue-the-conflict/

  przygotował: stophasbara
  Polecam:
  Must-See New 4 Minute Video: Antipope Francis Practices Judaism
  http://www.mostholyfamilymonastery.com/truthreport/new-4-minute-video-antipope-francis-practices-judaism/#.Umzy_FNQNOw
 • Wszyscy.
  Tylko nic o żydach http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Lichwiarz-221x300.jpg

  LichwiarzTylko nic nie mówić o żydach…

  Chociaż to żydowskie firmy zatruwają nas swoimi denaturyzowanymi rodzajami żywności i dokonują zniszczenia wszystkich naturalnych produktów naszej planety poprzez program Codex Alimentarius…cicho sza…nic nie mówić o żydach.

  Choć to żydzi wszczęli, kontrolowali i finansowali I WŚ.

  Choć to żydzi wszczęli, kontrolowali i finansowali II WŚ.

  Chociaż to właśnie izrahell jest wrogo nastawiony wobec Iranu i tworzy bezustannie zamieszanie na Bliskim Wschodzie, aby doprowadzić do wszczęcia III WŚ.

  Nic o żydach!

  Nawet jeśli to żydowskie przedsiębiorstwa tworzą chemtrails, aby spryskiwać nas jak karaluchy.

  Nawet mimo to, że to żydzi stoją za okrucieństwem przemysłu wydobycia diamentów.

  Mimo tego, że to żydzi od samego początku zajmują się propagowaniem aborcji. To oni uczynili aborcję prawie czymś na kształt „nowej normalności”.

  Mimo tego, że to żydzi są odpowiedzialni za promocję sztucznego i destrukcyjnego multi-kulti, różnorodności i politycznej poprawności.

  Mimo tego, że to żydzi narzucają nam i finansują programy szczepionkowo-eugeniczne.

  Mimo tego, że to żydzi stoją za tymi wszystkimi oszustwami z ubezpieczeniami i kradzieżą funduszy emerytalnych, w katastrofalny sposób niszcząc emeryturę ludzi, którzy nieświadomie podporządkowali całe swoje życie dla żydów.

  Mimo tego, że to żydzi są odpowiedzialni za fluoryzację wody, jaka prowadzi do chemicznej pacyfikacji ludności świata.

  Absolutnie nic o żydach!

  Nawet jeśli to właśnie żydzi posiadają i dokonują promocji wszystkich głównych wytwórni alkoholowych, jakie wpychają nam tę truciznę na okrągło.

  Nawet jeśli to właśnie żydzi zajmują się handlem narkotykami na naszych ulicach, mordując naszą młodzież, abyśmy byli otumanieni, pozbawieni sił, a ostatecznie wtrąceni do więzień.

  Nawet jeśli to właśnie żydzi podżegali, wszczęli i sfinansowali wojnę w Wietnamie za pomocą operacji fałszywej flagi w Zatoce Tonkin.

  Nawet jeśli to właśnie żydzi odpowiadają za wybuchy bomb w Northwood, zabójstwo Allende, czy atak w Claudy.

  Nawet jeśli to właśnie żydzi dokonali operacji The Lavon Affair (operacja Suzanne).

  Nawet jeśli to właśnie żydzi wciąż finansują i propagują to surrealistyczne państwo policyjne Orwella, „nowy wspaniały świat”.

  Broń Boże – nic o żydach!

  Mimo że to właśnie żydzi są odpowiedzialni za toksyczny i destrukcyjny przemysł farmaceutyczny – doskonale wpasowany w ich program eugeniczny.

  Mimo że to właśnie żydzi stworzyli ideę i spowodowali powstanie obozów FEMA.

  Mimo że to właśnie żydzi wciąż wymuszają okup za poczucie winy z Niemców i innych narodów na podstawie narracji holobredni.

  Mimo że to właśnie żydzi są odpowiedzialni za korupcję wielomiliardowych organizacji charytatywnych i oszustw na loterii.

  Mimo że to właśnie żydzi stworzyli ideologię zła i okrucieństwa kradzieży dzieci przez państwo.

  Przecież to właśnie żydzi wywołali hiszpańską wojnę domową.

  Przecież to właśnie żydzi stworzyli HAARP, skalarną technologię tłumiącą nasze naturalne środowisko i wykorzystywane do tworzenia sztucznych katastrof, nazywanych przez propagandę „naturalnymi”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/Lapy_zydowskie-412x600.jpeg

  Lapy_zydowskie

  Pamiętaj – ani słowa!!!

  Przecież to właśnie żydzi stoją za tzw. włoską mafią.

  Przecież to właśnie żydzi zmonopolizowali zasoby energetyczne na świecie i niszczą każdy wynalazek dotyczący zmian w kierunku darmowej energii.

  Przecież to właśnie żydzi są tzw. rosyjską mafią.

  Przecież to właśnie żydzi forsują programy wszczepienia mikroczipów ludziom na całym świecie, aby sprowadzić nam na głowę nowy porządek świata, państwo Orwella.

  To nikt inny, tylko żydzi zbudowali Imperium Brytyjskie.

  To nikt inny, tylko żydzi są bezpośrednio odpowiedzialni za te wszystkie parszywe, brutalne gry komputerowe, do tego realizują one najczęściej program rasistowski (anty-islamski), aby programować młodzież w celu widzenia przez nią wojny jako czegoś atrakcyjnego, a wręcz normalnego.

  To nikt inny, tylko żydzi zinfiltrowali i przedostali się jak wilki w przebraniu owieczek do wszystkich religii za pomocą wpływów judaistycznych. Szczególnie Christian Zionists in America oraz islamskich organizacji typu bractwa islamskie. To zostało zrobione przez krypto-żydów.

  To nikt inny, tylko żydzi są właścicielami wszystkich branż rozrywkowych, jakie działają otępiająco na nasze umysły.

  To nikt inny, tylko żydzi odpowiadają za „bałkanizację” Północnej i Południowej Korei, a tym samym za wojnę koreańską.

  Nawet londyński Jack the Ripper (Kuba Rozpruwacz) był żydem.

  Ale o tym ani słowa!

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie pół śmierci w Kambodży.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie ogólnoświatowego przestępstwa pracy małych dzieci i dzieci-żołnierzy, którzy strzelają do ludzi.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie wszystkich światowych i regionalnych depresji i załamań gospodarczych poprzez manipulację rynków.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie ludobójstwa Ormian w odwecie za zniszczenie Amaleków.

  To właśnie żydzi spowodowali całkowite zniszczenie przemysłu w Argentynie.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie irlandzkiego głodu ziemniaczanego.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie podziału na Indie i Pakistan (taktyka dziel i rządź).

  To właśnie żydzi spowodowali strzelaninę i zabójstwa w szkole w Columbine.

  Londyńscy bandyci z East Endu, bliźniacy Kray, byli żydami.

  To dokładnie żydzi, a nie kto inny, wymordowali 66 milionów rosyjskich chrześcijan.

  To dokładnie izrahellscy żydzi, a nie kto inny, zamknęli Palestyńczyków w obozie pod gołym niebem, ukradli ich ziemię i zniszczyli życie. To żydzi dokonali ludobójstwa Nakby, „operacji płynny ołów” i dokonują bezustannego mordu siłami IDF.

  Lecz o tym – ani słowa!

  To dokładnie żydzi, a nie kto inny, zniekształca prawdę i rozprzestrzenia kłamstwa i propagandę poprzez całkowitą własność mediów mainstreamu.

  To dokładnie żydzi, a nie kto inny, rutynowo prowadzili i prowadzą przemysł handlu niewolnikami seksualnymi, gdzie nasza Gojowska młodzież jest wykorzystywana seksualnie, a ich życie zniszczone.

  To dokładnie żydowscy rabini, a nie kto inny, wysysają krew z penisów niemowląt bezpośrednio po obrzezaniu.

  To dokładnie żydzi, a nie kto inny, wypaczają i niszczą historię, sztukę, naukę, medycynę poprzez ich starannie kontrolowane środowisko akademickie i inżynierię społecznej propagandy.

  To właśnie żydzi z izrahella wyrywają z Ameryki ponad 3 miliardy dolarów rocznie.

  To właśnie żydzi z izrahella są na pierwszym planie kryminalnego procederu pobierania narządów w czasie katastrof na świecie, jakie sami najpierw powodują albo wszczynają.

  To właśnie żydzi zadają przerażające okrucieństwo zwierzętom, bowiem kontrolują rynek futer, rytualny ubój zwierząt i bezsensowne praktyki wiwisekcji.

  To nikt inny, lecz żydowska kabała zamordowała wielu wybitnych ludzi w całej historii, którzy otarli się zbyt blisko ich szatańskiego programu (Gandhi, Princess Diana, John Lenon, Malcolm X, prezydent Lincoln, MLK, JFK, wybitni naukowcy od darmowej energii, i wielu, wielu innych).

  Ani słowa!

  Choć to żydzi właśnie doprowadzili do masowego głodu i ubóstwa w wielu regionach świata, podczas gdy systematycznie okradają tych ludzi z bogactw naturalnych.

  Choć to żydzi właśnie doprowadzili do zanieczyszczenia światowych jezior, strumieni, rzek i mórz.

  Choć to żydzi właśnie odbierają nam nasze piękne lasy i zasoby naturalne poprzez prywatyzację.

  Choć to żydzi właśnie kierują kręgami pedofilskimi, czy rytuałami satanistycznymi lub rozlewu krwi pod inną postacią, gdzie wykorzystują nasze dzieci najbardziej przerażający sposób.

  Choć to żydzi właśnie fałszywie zamykają do więzienia nie agresywne osoby, które odważą się po prostu zakwestionować ich wersję historii.

  Choć to żydzi właśnie wywołali wojnę iracką – mimo tego, że nie było tam żadnej broni masowej zagłady.

  Choć to żydzi właśnie rozpoczęli wojnę w Afganistanie i kontrolują handel opium.

  Ani jednego słowa „żyd”!

  To żydzi właśnie najechali Libię pod fałszywym pretekstem.

  To właśnie izrahell stworzył niedawno wirus Stuxnet, jaki spowodował katastrofę jądrową w Fukushimie.

  Mimo tego, że to przecież izrahell zrobił 9/11, zamachy w Londynie i Madrycie, tworzące strach wśród opinii publicznej, aby rozpocząć „wojnę z terrorem”.

  To żydzi są odpowiedzialni za handel niewolnikami w Afryce, powodując śmierć 100 mln murzynów.

  To żydowskie firmy poniżają Gojów na lotniskach podczas używania skanerów ciała i inwazyjnych metod przeszukiwania pasażerów, a to wszystko pod sztandarem anty-terroryzmu.

  Mimo tego, że to żydzi doprowadzili nas do niewoli tą swoją sztuczną pułapką pieniędzy wziętych z powietrza, śmiercionośnych odsetek, lichwy, piramid finansowego oszustwa.

  Mimo tego, że to żydzi wywołali wielki pożar Londynu w 1666 roku, który zniszczył ponad 13 000 domów.

  Mimo tego, że to żydzi zatruwali studnie w całej Europie, roznosząc czarną śmierć, w jakiej zginęło ponad 75 milionów Europejczyków.

  Mimo tego, że to żydzi dokonali jednego z pierwszych ataków fałszywej flagi w Palestynie w hotelu King David.

  Mimo tego, że to żydzi wszczęli i sfinansowali atak na Pearl Harbour.

  Mimo tego, że to izrahellscy żydzi zaatakowali amerykański okręt wojenny „USS Liberty” w operacji ataku fałszywej flagi, aby wszcząć wojnę z Egiptem.

  Choć teraz wydaje się, że żydzi umyślnie doprowadzili do zatonięcia Titanica.

  Choć teraz wydaje się, że żydzi pośrednio byli odpowiedzialni za ataki na amerykańskich cywilów w Wako i Ruby Ridge.

  To izrahellscy żydzi wielokrotnie atakowali statki z pomocą dla Gazy.

  To właśnie żydzi promują i finansują przemysł pornograficzny.

  Ani słowa!

  To właśnie żydzi wytworzyli i otoczyli propagandową watą ruchy homoseksualne, lesbijskie i transseksualistów w naszym społeczeństwie, i wmawiają nam, że to jako zupełnie normalne.

  To właśnie żydzi zbombardowali Japonię pierwszą na świecie bombą atomową.

  To właśnie żydzi z izrahella wielokrotnie atakowali Liban.

  To właśnie żydzi spowodowali powstanie całej masy masońskich sędziów, policji, lokalnych doradców, prawników, adwokatów, polityków, którzy wykonują ich praktyki korupcyjne, jakie niszczą społeczeństwo.

  To żydzi izrahellscy mają około 400-600 głowic nuklearnych, jakie są w stanie zniszczyć świat wiele razy …. ale nie ma tam żadnych kontroli broni masowej zagłady, jak np. w Iranie.

  Każdy żydowski festiwal jest świętem ludobójstwa Gojów.

  Okazuje się, że izrahell pośrednio finansował IRA, jaka dokonywała zamachów bombowych w Londynie.

  To żydowskie firmy monitorują, śledzą i szpiegują każdy aspekt naszego życia i niszczą prywatność poprzez ich orwellowski system nadzoru.

  To żydzi stworzyli setki (jeśli nie tysiące) wrogich tajnych stowarzyszeń do zniewolenia, kontroli i ostatecznego zniszczenia całej ludzkości.

  To żydzi są wrogami Syrii.

  To żydzi zniszczyli sztukę cywilizowanego człowieka poprzez promowanie tandety, makabreski, bezmyślności, wypaczenia natury, doprowadzili do powstania tzw. „sztuki współczesnej” – pod pozorem postępowości i nadążania za modą.

  Ale ani słowa!

  To wina żydów, stworzenie i sfinansowanie rewolucji francuskiej.

  To żydzi na przestrzeni dziejów byli znani z mordowania małych chrześcijańskich dzieci, aby wyssać ich krew.

  To żydzi próbują nam wepchnąć oszustwo globalnego ocieplenia, programu, jaki ma związek z ich programem eugenicznym.

  To żydzi sprowokowali i sfinansowali ruch wyzwolenia kobiet (palenie biustonoszy) z trzech powodów: 1 /. aby kobiety były niezależne finansowo od mężów, co ma zachęcić je do zerwania więzów z rodziną, 2 /. aby kobiety pracowały tak, żeby mogły płacić podatki, 3 /. aby odbierać kobietom ich dzieci spod opieki i wysyłać je do szkoły, gdzie można je programować ideologią państwową, a w tym czasie kobieta musi pracować.

  Chociaż to żydowska menora jest pokazywana na trawniku przed Białym Domem i umieszczana w każdym większym mieście we wszystkich krajach zachodnich w Boże Narodzenie.

  Mimo że to sefardyjski żyd (David Sassoon) całkowicie zniszczył wielkie Chiny, zabijając 60 milionów Chińczyków przez narzucenie im przymusowego handlu opium.

  To właśnie żydzi splądrowali nasz kraj, ukradli nasze bogactwo, własność i tereny prywatne.

  Ale uwaga! – ty nic nie wspominaj o żydach.

  Zamiast tego opowiadaj, że to globalna elita władzy, rządząca elita, syjoniści Rothschilda, to zmieniający kształt reptilianie, to nowy porządek świata, to neo-coni, illuminati, bankierzy, itp. itd.

  Pamiętaj jednak, aby nigdy nie wspomnieć słowa na „ż”.

  (oczywiście listę żydowskich zbrodni można powiększać w nieskończoność) http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/ultra-orthodox-jews2-600x427.jpg

  Anti-Zionist Ultra-Orthodox Jewish men p

  „My żydzi, my niszczyciele, pozostaniemy niszczycielami na zawsze. Nic, co zrobisz, nie będzie spełniać naszych potrzeb i wymagań. Będziemy zawsze niszczyć, ponieważ my potrzebujemy świata tylko dla siebie, świata naszego boga, jakiego wy, w swojej naturze, nie potraficie zbudować”. – Maurice Samuel

  źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/2012/02/29/dont-mention-the-jews/#more-129

  przygotował: stophasbara http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/10/a103.jpg

  a
  Podziel się
 • Wszyscy.
  Żydowskie “świadectwo moralności” – “Sprzedaliśmy N.R.F.- owi świadectwo moralności następującej treści”
  Wychodzący w Izraelu dziennik pt. „HAOLAM HAZE” pisał w 1965 roku:

  „Stosunek naszego rządu do rządu Adenauera oparty jest na cynicznej transakcji, może najbardziej cynicznej od chwili, gdy Adolf Hitler propo nował Brandtowi transakcję towarów za krew.

  Otrzymaliśmy pieniądze. Otrzymaliśmy pomoc. Sprzedaliśmy N.R.F.- owi świadectwo moralności następującej treści:

  My państwo Izrael, ofiary nazizmu, uratowani z Oświęcimia, dyplomowany symbol postępu i socjalizmu w świecie, potwierdzamy niniejszym, że posiadacz tego świadectwa nie jest już faszystą, lecz całkiem nowym Niemcem, który ma prawo być przyjęty do każdego grona.”.
  Źródło; ELITY III RP – Przekształcić naród genetycznie – Czyli zlikwidować inteligencję polską cz.2 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!
  Zobacz ile kosztuje żydowskie "świadectwo moralności" - końca nie widać...

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031