Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Ciągłość resortu sprawiedliwości 1944-2017

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cz. IV. Ciągłość instytucjonalno-personalna aparatu prokuratorsko –sędziowskiego 1944-2017.

POCHODZENIE , HISTORIA I CELE „NADZWYCZAJNEJ KASTY LUDZI” (NKL)III RP

CZĘŚĆ IV      

Puenta z I Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich - Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi i myślę, proszę państwa, że damy radę – zadeklarowała na nielegalnym zjeździe tow. Irena Kamińska. sędzina Naczelnego Sądu Administracyjnego.

https://www.wprost.pl/kraj/10021899/Sedzia-o-swoich-kolegach-Nadzwyczajna-kasta-ludzi.html

By łatwiej zrozumieć prawdziwą istotę owej obcej naszej społeczności ,tradycji i kulturze uprzywilejowanej ponad ogół Polaków owej grupy, czy raczej kasty, należy rozpoznać nie tylko prawdziwe ich pochodzenie, ale także historię ICH dokonań na drodze do całkowitego zawłaszczenia władzy w Polsce, jaką odbyli ONI przez trzy pokolenia od utrwalaczy PRL, po obecnych, faktycznych beneficjentów III RP.

                                                              

Cz. IV. 

Ciągłość instytucjonalno-personalna aparatu prokuratorsko –sędziowskiego 1944-2017.

 

Po uśmierceniu Stalina następnie jego następcy Berii w 1953r , schedę władzy na Kremlu utrzymała dotychczasowa frakcja Żydów, tym razem z Chruszczowem na czele. Nie obeszło się jednak bez powikłań, do których należalo m.in. ujawnienie przez ostatniego szefa NKWD, następcę Stalina, Ławrentyja Berię skali ogromu zbrodni dokonywanych przez system sowiecki na obszarze ZSRS. Za to właśnie Beria został zlikwidowany przez dotychczasowych kompanów z Komitetu Centralnego Kompartii. Ale wieść w świat już poszła ,że państwo przedstawiające się jako pierwsza ojczyzna socjalizmu Związek Sowiecki , to faktycznie jeden ograniczony jedynie granicami zewnętrznymi olbrzymi obóz koncentracyjny zagłady- Gułag. Dalej z wiarygodnością „demokracji ludowej” było jeszcze gorzej. Po Związku Sowieckim, nastąpiła podobna jak ta sytemu politycznego Rosji kompromitacja charakteru politycznego „Polski Ludowej”. Dokonał tego swymi wywiadami w Radiu Wolna Europa zbiegły do Niemiec Zachodnich Izaak Fleichfarb vel Józef Światło[1]. Podszywający się pod socjalizm System władzy „Polski Ludowej” został przez niego skompromitowany imiennie po nazwiskach i działaniach najważniejszych osób władzy, żyjących niczym udzielne książęta na koszt pacyfikowanego i wywłaszczonego z wszelkiego majątku Narodu Polskiego. Po owym zerwaniu fałszywej kurtyny socjalizmu z bankokracji PRL, wezwany wskutek tego do Moskwy jej pierwszy figurant na obszarze„Polski Ludowej” Bolesław Bierut, do Warszawy już żywy nie powrócił. Wreszcienastąpiła antysowiecka wolnościowa rewolucja węgierska, stłumiona zbrojnym najazdem Armii Czerwonej. Dotychczasowi sowieckiego nadania wyobcowani od ogółu ludności etniczni figuranci sowieckiej władzy w Warszawie oraz w Budapeszcie, jak cały sowiecki system w oczach światowej opinii publicznej utracili całkowicie dotychczasowy kreowany propagandowo „socjalistyczny” i demokratycznywizerunek.

Wskutek powyższych przyczyn, mająca uwiarygodnić rzekomą destalinizację  najważniejszych instytucji i ,,polski’’ charakter PRL tzw. ,,Odwilż 56 ’’ zmuszała do formalnej rezygnacji z niektórych form aparatu represji - uznawanych przez międzynarodową opinię publiczną za najbardziej represyjne, a przez ogół Polaków za jawnie wrogie i najbardziej antypolskie. Ich funkcje miały odtąd spełniać niby inne, ale w swej istocie te same co dotąd struktury i te same kadry. Na użytek uwiarygodnienia „poststalinowskiej odwilży”, i tzw. potępienia okresu „kultu jednostki” (tow. Stalina) jedynie nieco zmieniono ich fasadę . I tak jak w ZSRS dotychczasowe NKWDprzemianowano na KGB , tak w Polsce Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przeflancowano na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa na wydziały Służby Bezpieczeństwa.

Z tego też powodu ,a także aby mimo tych formalnych zmian, aby nadal dla kasty etników  PRL„było tak jak było”, m.in. weszła w życie ustawa z 5 IV 1955 r. O przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych. [2] Tym samym stworzone od 1944r dla celów eksterminacyjnych  i działające zgodnie z zaleceniami NKWD tzw. wojskowe sądy rejonowe z powyższych przyczyn politycznych. zostały w większości formalnie zlikwidowane.

Odtąd  to jest tzw. „Odwilży’56” stalinowscy (czyli: sowieto- żydowskiego pochodzenia) oprawcy –- z szeroko już rozbudowanych kadr tzw. sądów wojskowych występujący dotąd bezprawnie w polskich mundurach przesiedli się nagle do cywila i przebrali  się równie samozwańczo w sądowe, prokuratorskie i adwokackie  togi. Jako sprawdzony element bolszewizacji Polski przejęli jurysdykcję cywilną i odtąd stali się ,,cywilną’’ kadrą sądowniczo-prokuratorską PRL na kolejne dziesięciolecia.

Na tej też zasadzie siłą rzeczy powołane ,,nowe’’ sądy cywilne i prokuratury przejęły też zwyczaje oraz ,,niezawisłość’’ z dotąd „wojskowych”- zbrodniczych trybunałów. Mimo oficjalnie głoszonej  odwilży (czyli zaniechania lub zmniejszenia skali powszechnych represji) , także kryteria doboru nowych kadr aparatu sprawiedliwości nie zmieniły się specjalnie od początku utrwalania sowieckiego reżimu. Podobnie jak to miało miejsce w LWP czy Milicji o przyjęciu nowych kandydatów do etatowych kadr kierowniczych wciąż decydowały wprowadzone w okresie sowieckiego ludobójstwa kryteria. Co prawda nie uzupełniali aparatu nowi niepolscy etnicy-sowietnicy przybywający z Rosji ,ale dorastali do tych samych ról pod nowo przybieranymi polskobrzmiącymi nazwiskami ich biologiczni potomkowie urodzeni już w okupowanej, także przez ich rodziców Polsce. Ów każdy następny pomiot biologiczny pochodzący od pierwszego pokolenia sowieckich oprawców Polski uzyskiwał szczególną rekomendację i drogę do szybkiej kariery we wszystkich resortach , w tym szczególnie w tzw. „sprawiedliwości”!

Dlatego po odbyciu spektaklu rzekomej „Odwilży” , od 1957 r działo się to dalej jak w okresie sądowego ludobójstwa i dalej za parawanem bezprawnie narzuconej bandyckiej atrapy „prawa” narzuconej Polakom od 1944r. Przekładało się to na poziom zera sprawiedliwości w majestacie niby –prawa przez kolejne dziesięciolecia wnoszonych ze strony pro-kur(w)a-tur spraw i wydawanych przez sądy PRL krzywoprzysiężnych wyroków. Choć już bez powszechnej jak do 1956 r kary śmierci , (bo tych z Polaków których chciano się pozbyć, to w okresie 1939-1956 w większości już wymordowano, ocalałe z potrójnego Holocastu reszki uwięziono lub trwale pozbyto się z kraju, przez wydane zaocznie przez owe trybunały wyroki kary śmierci! ) ale nadal ciężkich horrendalnych wyroków jakie m.in. zapadały wobec Polaków np. za posiadanie jakiejkolwiek ilości twardej waluty , rodzinnych pamiątek ze szlachetnych kruszców, pamiątkowej broni (bez jakiegokolwiek jej przestępczego użycia), lub czegokolwiek innego(choćby atrakcyjnie położonej posiadłości) ,co stało się przedmiotem pożądania któregoś z przedstawicieli nadzwyczajnej kasty. Wyroki wieloletniego wiezienia ferowano za samo słuchanie i rozpowszechnianie informacji radia Głos Ameryki lub Wolna Europa.Za niedopełnienie wielkości obowiązkowych kontyngentów dostaw rolnych. Za jakikolwiek odpór wobec notorycznych bandyckich postaw nadużywających swych kastowych stanowisk resortowych funków PRL. Wreszcie za darmo ,bo była potrzeba by kogoś skazać ,zamiast  tego ,który jako członek rodziny funkcjonariusza

 partyjno –rządowo- bezpieczniackiej nadzwyczajnej kasty (poza kolaborantami gojami) nie mógł i nie powinien był (bo byłby to niebezpieczny dla funkcjonowania całej kasty precedens) być przez jej „wymiar sprawiedliwości”skazany. Z biegiem lat, kolejnych dziesięcioleci bankokracji PRL , nic w funkcjonowaniu jej wymiaru (nie)sprawiedliwościpoza zmianą kolejnych pokoleń obejmujących prokuratorsko-sędziowskie stołki po rodzicach , niczym rodzinna scheda- nie uległo zmianie.

Nawet wtedy  gdy w już trzecim pokoleniu nawet po oficjalnym końcu „Polski Ludowej” , nadal w świetle trwającego po niej w swej ciągłości instytucjonalno- personalnej z PRL, stali  się z nadania okupantów Polski niewybieralno-nietykalną i stojącą ponad prawem „nadzwyczajną kastą”.

A to dlatego ,że niemal ,jak po tzw. „Odwilży’56”,podczas ,,transformacji ustrojowej’’ z żydokomuny na talmudyczny żydo-liberalizm 1990r , pozostały znów nietknięte główne filary utrwalania sowieckiego zniewolenia :bezpiekę która jedynie zmieniła kolejny raz nazwę: ze Służby Bezpieczeństwa na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Milicję Obywatelską , która w czasach gauleitera Tuska stała się jawnie antynarodową  ,,Policją /Obywatelską”. Pokolenie znów się zmieniło ,ale „właściwe” sprawdzone kadry (z wielopokoleniowych zwyrodnialców) zostały zachowane.  No i wreszcie  główny filar legalizacji i  utrwalania sowieckiej okupacji: aparat sprawiedliwości PRL. Ten ostatni nawet nie przeszedł pozornej weryfikacji kadr i zmiany nazewnictwa ,jak to miało miejsce w przypadku pozostałych wymienionych resortów.

Biologiczni potomkowie sędziów i prokuratorów ,którzy ,,legalizowali,, ludobójstwo bolszewickie na Narodzie Polskim pod szyldem Polski Ludowej mieli pozostać w podobno demokratycznym państwie za jaką się ogłasza ,, III RP’’ nietykalni i nieusuwalni! W ,,transformacyjnym’’ prezencie otrzymali od sowieckiej agentury dożywotnie posady i immunitety nietykalności stawiające ich ponad mającym obowiązywać Polaków prawem. Równocześnie „zasłużeni” dla utrwalania sowieckiego zniewolenia kaci sądowi otrzymywali , (a jak zmarli . to ich rodziny) w „III RP” otrzymali wysokie apanaże od Państwa- za utrwalanie wobec tego państwa obcego najazdu  ,eksterminację jego rdzennej i ludności i najlepszych synów Polskiej Ojczyny!

Tak też samozwańcza ,,elita władzy” PRL pozostała genetycznie podobnie jak przed, tak i po ,,Odwilży 1956”tak przed, jak po 1968r, i wreszcie jak przed i po 1990r  ta sama ! A Dyrektywa Jakuba Bermana o obsadzaniu resortów państwa nad Wisła jaka nieformalnie obowiązywała od I Zjazdu Żydów PRL jaki odbył się w 1946r nadal pozostawała obowiązująca w owych resortach „III RP”   !

Nic w kwesti tej się nie zmieniło i po 1990r. „Było nadal, jak było”. Po prostu poziom moralnego gówna , po przodkach, którzy nie będąc Polakami dwa pokolenia wcześniej ustrojeni bezprawnie w polskie mundury i insygnia wojskowe dokonywali hurtowo zbrodni sądowych na najlepszych, najbardziej niezłomnych z żołnierzy i obrońców Polskiej Ojczyzny, pozostał genetyczne przekazany ich biologicznym potomkom -obecnym prokuratorm i sędziom. A ,że: „jabłko nie pada daleko od jabłoni” , czy a „jaka rodzina taka dziewczyna”, ( o czym sama kasta wie najlepiej uniemożliwiając i blokując dostęp nie tylko biologicznym potomkom zawodowych Sędziów ,Sędziów ale także Policjantów , Wojskowych, okresu Niepodległej RP do podjęcia rodzinnej kontynuacji służby zawodowej w odpowiednich resortach PRL i III RP ) , w poziomie moralnym, orzecznictwa i wyrokowania od 1944  do  2017 r nic istotnego  nie uległo zmianie w stosunku do I PRL. Jak było w PRL tak  i pozostało w „III RP”.   Stąd ,w rzeczywistości  owe instytucje „wymiaru sprawiedliwości” lat 1944 –AD (Anno domini –roku obecnego ) nigdy nie reprezentowały ani w żaden sposób polskiego prawa ani polskiego interesu społecznego ,z którym PRL nie miała jak i II PRLnie ma nic wspólnego . Broniły i bronią jedynie interesu postsowieckiej kasty , którą to sami współtworzą od między Odrą a Bugiem od przybycia do polski za Armią Czerwoną pod ochroną NKWD. Kasty której to członkowie od początku, tak i w kolejnych pokoleniach nadal używają nielegalnie otrzymane ,,obywatelstwo polskie ‘’,nadane IM od tow. Stalina!

Dlatego z jednej strony przez  instytucji owego „wymiaru sprawiedliwości” uczciwi Polacy ,szczególnie ci aktywni politycznie ,społecznie czy gospodarczo są stroną ponad wszelką miarą ściganą i represjonowaną, gdy staną się przeszkodą dla postsowieckiej nomenklatury (medialnie też nazywaną dla niepoznaki „przestępczością zorganizowaną”) lub jej biznesów , z drugiej strony : resorciaki prokuratorskie i sądowe roztaczają parawan bezkarności za wszelakie ,bezeceństwa, przestępstwa, z korupcją i mordami włącznie nad resortowo-post komunistyczną oligarchią.   

 

Eugeniusz Kościesza

 

P.S 1 W związku z przedstawionym zagadnieniem kluczowe pytania na dziś : jak się mają do tego stanu instytucjonalno -bandyckiej wielopokoleniowej bezkarności ,nadużyć czynionych przez „nadzwyczajną kastę” prezydenckie weta złożone w lipcu 2017 wobec ustaw złożonych przez Zjednoczną Prawicę? Weta wobec projektów dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projektów dających wreszcie  jakąś realną możliwość o ile nawet nie szybkiego zakończenia, to choćby natychmiastowego ukrócenia 74-leniej, niczym nieograniczonej władzy i rozpasania postsowieckiej peerlowskiej  bandokracji. Weta ,które na dziś nie tylko utrwalają chroniący jej zbrodnie i przekręty prokuratorsko- sądowniczy parawan , ale i dalszy stan obowiązywania z PRL wskazanych przez Jakuba Bermana zasad talmudyczno –kahalnych do obsadzania państwowych stanowisk publicznych pod fałszywą flagą” III RP” ?Czy PAD -prezydent nadal faktycznie istniejącej II PRL-mając obecnie podobne poparcie jak Lech Wałęsa miał w 1990r , ma odegrać podobną rolę, jaką odegrał ów PLW na tym urzędzie jako tw.„Bolek” na rzecz tego aby „nadzwyczajnej kaście”i jej następnym zstępnym „nadal było ,tak jak było” …?

 

 

P.S.2 Fotka do artykułu: okładka praktycznie nadal zakazanej na trenie kraju (pozaWarszawką) książki Z. Błażyński „Mówi Józef Światło”[1] Józef Światło, naprawdę Izaak Flechfarb- litwak , sowieckiego nadania pułkownik resortu Bezpieczeństwa Publicznego ,wicedyrektor X (personalnego) Departamentu MBP.

KOMENTARZE

 • Autorze..
  Jakubiak: Kukiz'15 rozważa możliwość oddania kompetencji delegowania sędziów stowarzyszeniu osób poszkodowanych przez sądy.

  https://wpolityce.pl/polityka/366738-tylko-u-nas-jakubiak-kukiz15-rozwaza-mozliwosc-oddania-kompetencji-delegowania-sedziow-stowarzyszeniu-osob-poszkodowanych-przez-sady-wideo

  Ps...To świetny pomysł! Ci ludzie idealnie nadają się do oceny i do promowania sędziów, lub do ich eliminacji. Znają kastę z doświadczenia i oddanie im tej roli wyczyści sądy z rusko-żydowskiej zarazy.
 • Autorze..
  Poszukiwała go policja, wydano za nim list gończy. Znalazł się sędzia skazany za korupcję. Sędzia Janusz K. z Kościerzyny (Pomorskie), skazany na cztery lata więzienia za korupcję, stawił się sam w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Sędzia miał rozpocząć odbywanie kary we wrześniu, nie zjawił się wówczas w areszcie. Wówczas sąd wydał za nim list gończy. O tym, że Janusz K. zgłosił się w niedzielę do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim (Pomorskie), poinformowała dziś pełniąca funkcję rzecznika prasowego tej jednostki mjr Marzena Grochocka-Buchholz. Janusz K. miał rozpocząć odbywanie kary w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim 8 września. Skazany nie stawił się jednak, więc sąd wysłał policji nakaz doprowadzenia. Kościerscy funkcjonariusze kilkakrotnie sprawdzali zarówno ostatnie miejsce zamieszkania mężczyzny, jak i inne miejsca, gdzie mógł przebywać, ale nie zastali tam sędziego. Pod koniec lipca sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku postanowił wydalić z zawodu sędziowskiego Janusza K. Sędzia odwołał się od tego orzeczenia do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym. (czyli siedząc w pierdlu jest nadal sędzią! pobiera pensję! Toż to kuriozum!)

  http://niezalezna.pl/208466-poszukiwala-go-policja-wydano-za-nim-list-gonczy-znalazl-sie-sedzia-skazany-za-korupcje

  Ps...Znaleźli go w szafie u Gersdorf ? Niech Urząd Skarbowy przyjrzy się dokładnie majątkowi ana jak piszecie K. i jego familii. (Janusz Korzeniowski. http://www.koscierzyna24.info/kat-160,a,1595,janusz-k-usuniety-z-zawodu-sedziego.html) Nie zdziwił bym się, gdyby wyszło jak z Budyniem. Talary na chałupy zbierali jeszcze pradziadowie. To, że połasił się na zakąchę, świadczyłoby o tym, że jest dziadem i gównozjadem. Elyty i yntelygencja szpagatowa, ze szlachtą kurlandzką w mordę. Przestał się ukrywać, bo już wie, że Sąd Najwyższy podejmie korzystną dla niego decyzję. Nadzwyczajna kasta...Myślę, że te 100 tys zł to jest to co udało się ustalić bo jak sędzia który przecież i zarabia nieźle mógł się ześwinić za taką kwotę. Chyba, że ci niektórzy sędziowie są w mniejszym bądź większym stopniu psychiczni i dlatego biorą każde łapówki czy kradną w sklepach Pendrive albo podmieniają ceny na artykułach. Jak nisko trzeba upaść, aby pisać komuś apelację za rybę w galarecie, nawet taką w odczuciu sędziego super rybę, bo za 300 zł. To pokazuje mentalność stanu sędziowskiego, i to w większości, choć zapewne ta większość takich łapówek nie bierze, ale za to nie potępia tego procederu i nie wyrzuca łapowników, niegodziwców, złodziei ze swych szeregów. Tym samym milcząc, godzi się na taki obraz sędziów w społeczeństwie. A swoją drogą, żaden adwokat za sporządzenie apelacji nie wziąłby sędziowskiej ryby, wiedząc, że godziwe wynagrodzenia w majestacie prawa jest znacznie, znacznie wyższe. Prezes SN i przestępca Gersdorf w 2016 nie ujęła wszystkich nieruchomości w oświadczeniu majątkowym i nikogo to nie interesuje. Jednych ścigają a innych nie.
 • Autorze..
  Prezydent Duda powoła na sędziego syna (żyda) Leona Kieresa. Ponoć okazał się „lepszym” kandydatem niż utytułowany profesor prawa.


  https://wpolityce.pl/polityka/366753-tylko-u-nas-prezydent-duda-powola-na-sedziego-syna-leona-kieresa-ponoc-okazal-sie-lepszym-kandydatem-niz-utytulowany-profesor-prawa


  Ps..Do kasty sędziowskiej i prokuratorskiej nadal dostają się tylko dzieci, wnuki, ciotki itp. tylko koneksje rodzinne, nikt inny nie ma prawa tam się dostać, tak było jest i będzie, przypieczętował to Duda. Czy Kiczka, czy Kieres to jeden grzyb. Obaj to zgniłe jaja nadające się na wrzucenie pod walec historii.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31