Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

PRAWDZIWE OBLICZE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ” II.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Część 2 NARODOWO-SOCJALISTYCZNE a’la NSDAP KORZENIE i CELE U.E.

PRAWDZIWE OBLICZE I NADRZĘDNE CELE tzw. „UNII EUROPEJSKIEJ”. II

 

Parlament Europejski „wzywa polski rząd do podjęcia odpowiednich działań i stanowczego potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie w sobotę,11 listopada 2017 r oraz o zdecydowane potępienie tego marszu"

a równocześnie:

 wzywa rząd RP do przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu; apeluje do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom”,

 tak brzmi zapis fragmentu skierowanego przeciw Polsce ultimatum Eurostagu pod szyldem rezolucji PE podjętej 15 listopada br. z inicjatywy KE i będących na etatach unijnych folksdojczy.po.pl.

 całość ultimatum :

//monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/1929

 

Owa (kolejna) anypolska debata i próba politycznego karcenia jej obecnego Rządu w celu podporządkowania polskiej polityki do oczekiwań Niemiec, to nie jest bynajmniej żadne nieporozumienie, niezrozumienie , niewiedza nieświadome nadużycie oszczerstw. To jest gra ,która będzie kontynuowana do skutku: przechwycenia władzy w Polsce przez folksdojczów, lub przynajmniej pobawienia obecnego rządu prawa o współdecydowaniu w sprawach Polski.

 

Część 2

NARODOWO-SOCJALISTYCZNE a’laNSDAP  OBLICZE  UE     

 

Dominującą rolę Niemiec, a nawet hegemona w przyszłym Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, widział już sowiecki dyktator Józef Stalin. Na V Kongresie Kominternu oświadczył w sprawie niemieckiej; ,,Po rosyjskiej [sprawie] ma ona najważniejsze znaczenie. Po pierwsze dlatego, że ze wszystkich krajów Europy Niemcy najbliższe są rewolucji , po drugie dlatego, że zwycięstwo rewolucji w Niemczech jest jej zwycięstwem w całej Europie. Od Niemiec rozpocznie się wstrząśnienie rewolucyjne w Europie . Tylko Niemcy mogą wziąć na siebie inicjatywę pod tym względem . Zwycięstwo rewolucji w Niemczech jest całkowitym zapewnieniem zwycięstwa rewolucji międzynarodowej.”[1]

Tym samym tokiem myślenia szli bankstesrcy sponsorzy nie tylko Generalissimusa Stalina ,także zwycięstwa wyborczego Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy (NSDAP) w latach trzydziestych zeszłego stulecia, ale i pięćdziesiąt lat później: Socjaldemokratycznej Partii Europy vel Partii Europejskich Socjalistów (obecnie PES). To opłacone odgórnie zjednoczenie krajowych partii esdeckich wrogich interesom własnych krajów intern-lewaków Partii mającej ponownie przejąć na rzecz biznesu tych samych korporacji bankowych władzę nad Europą. Tym razem już nie jako III Rzeszy, ale IV tej - pod szyldem Unii Europejskiej.  

Tak też, idea uruchomienia tzw. Unii Europejskiej , będącej politycznym wcieleniem współczesnej wersji gospodarczego bolszewizmu, oprócz globalnych banksterów rothschildowej bankomafiii będących na ich żołdzie lewackich . najemników jak np. PES , zawsze na każdym jej etapie, wspierana w pierwszej kolejności przez Niemcy. Poszedł za tym zresztą oficjalny projekt niemieckiego rządu złożony w okresie koalicji CDU/CSU i kanclerza Kohla, zmieniający Komisję Europejską w przyszły Rząd Europejski[2] . Dlatego ,że w mniemaniu współczesnych biologicznych potomków nazistów  ,to nie Niemcy są dla Unii ,lecz Unia dla nich.[3]

        Nie wynika to bynajmniej z kosmopolityczno- lewicowego zacięcia Niemców. Hegemonia Niemiec w Europie realizowana za pomocą instytucji Unii ( np. będący własnością globalnej mafii Rotchshildów Bank Centralny UE zlokalizowany na terenie Niemiec we Frankfurcie przejmujący za sprawą narzucania waluty euro wszelkie inne dewizy i złoto stanowiące dotąd zabezpieczenie trwałości własnych walut państw członkowskich UE) , i jej pokrętnych praktyk proceduralnych stawia Niemcy  jak nigdy dotąd (oprócz tego najlepszego okresu prosperity gospodarczej dla niemieckich firm lat 1940-1943) w uprzywilejowanej nad resztą Europy pozycji .

Naprawdę, tzw. Unia Europejska,  Państwo Niemieckie i ich ustawodawstwa są tylko narzędziem do realizacji niemieckich oraz interesów ulokowanych na trenie Niemiec globalnych (czyli żydowskich spokrewnionych z amerykańskimi) karteli finansowo-gospodarczych.

„Unijne” intencje niemieckich decydentów odsłonił oficjalnie niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer .Przemawiając na berlińskim uniwersytecie Humbolta zaproponował, aby z Unii Europejskiej uczynić federację Europejską ze wspólną Konstytucją , wspólnym prezydentem o dużych kompetencjach[4] ( nazywając rzecz po imieniu: powrót do instytucji Cesarza lub Fuhrera w IV Rzeszy -uwaga. EK).

Wyraziście w kwestii zamiaru osiągnięcia niemieckiej dominacji wypowiada się opublikowany 1 września 1994r dokument przedstawiający punkt widzenia na przyszły kształt Europy rządzącej także wtedy CDU ( Dokument ,,Schauble- Lammers”), w którym dominowały dwie idee:

- rozszerzenie Unii na wschodzie , które jest niemieckim priorytetem (kłania się stara, ale jara niemiecka doktryna „Darng nach Osten”- dop. EK)

- utworzenie na bazie Niemiec ,,twardego jądra”, (Reich 2 ) wyposażonego w instytucje typu federalnego wraz z Komisją, stającą się równocześnie rządem dla pozostałych obszarów Europy (Grossdeutchland 2- dop EK).

Dokument ten  podkreśla dalej ,że koncepcja państwa narodowego – czyli jako Europa suwerennych państw – jest już ,,pustą kopertą”[5]. Co ważne, jak sama jego treść: niemiecki urząd kanclerski nie odrzucił tego dokumentu!        

Oficjalny program partii CDU/CSU głosił (i nadal głosi!)iż :

,, głównym punktem naszej zagranicznej polityki będzie odtworzenie Niemiec. Dopóki Niemcy nie zostaną odtworzone , nie będzie prawdziwego pokoju w Europie” Jak słusznie zwrócili uwagę autorzy cytowanego opracowania że: ,,program ten ukazał się po dokonanym zjednoczeniu Niemiec”. Oznacza to, że zjednoczenie RFN i NRD jest tylko I-szym etapem realizacji tego zjednoczeniowego celu „ODTWORZENIA NIEMIEC”. Kolejnym etapem może być tylko odebranie polskich ziem zachodnich i północnych[6]. Dołączona zresztą do tego programu mapa ,,odtworzonych” Niemiec opiera się na granicach z 1937r! 

Zgodnie zresztą z nadrzędnym niemieckim aktem prawnym, Konstytucją RFN, jej 116 artykułem: Obecne Niemcy AD 2017, deklarują się jako państwo obszarowo w granicach z 1937 r ! Zamiary te (oprócz polskojęzycznych przejętych w większości przez Niemców środków masowego przekazu!) nie są oficjalnie od dłuższego czasu wcale ukrywane ; ,, Już w 1995r- Sekretarz Generalny Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schauble – podczas corocznego zjazdu Ziomkostw w Norymberdze, zaapelował do ówczesnych postkomunistycznych (wybitnie usłużnych wobec Niemiec) władz SLD/ZSL w Polsce , by w ramach integracji z Unią Europejską, zezwoliły na ponowne osiedlanie się na swym terytorium ludności wypędzonej po II wojnie światowej”[7]. Były niemiecki minister Spraw Zagranicznych Klaus Kinkel oświadczył, że ,,Polska zostanie zmuszona do wypłacenia olbrzymich odszkodowań Niemcom wysiedlonym z tych ziem oraz ich potomkom”[8].

W czerwcu 1998r Bundestag podjął uchwałę w sprawie roszczeń niemieckich przesiedleńców oficjalnie stwierdzając:,, Niemiecki Bundestag żywi nadzieję, że związane z przystąpieniem Czech i Polski do Unii Europejskiej przyjęcie wspólnego stanu posiadania przez nowych członków ,ułatwi rozwiązania bilateralnych kwestii. Do tego zalicza się prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania się’’[Niemców w Polsce i Czechach ]. W związku z tym niemiecki Bundestag wzywa rząd federalny do aktywnej kontynuacji polityki wspierania mniejszości niemieckich Europie Środkowej i Wschodniej’’[9] 

Jak to  sprecyzował pruski teoretyk wojny Carl von Clausewitz dotąd ulubioną przez Niemcy wytyczną doktrynę zamienności: ,,wojna jest kontynuacją polityki, prowadzoną jedynie za pomocą innych środków.’’ Stąd tym razem środkiem do osiągnięcia niemieckiego celu „Drang nach Osten” , (na razie przynajmniej) ma nie być jak poprzednio Whermacht , ale niemiecka agentura wdrażająca politycznie te same co w okresie 1938- 1941 cele. Na razie pokojowo i przekupstwem pod fałszywą flagą „Unii Europejskiej”! Ale potem, już po pokojowej likwidacji armii państw członkowskich…. Cel w obu wypadkach jednakowy !

W przypadku Polski, cel owej unijnej polityki, to nie tylko przejęcie przez Niemców tzw. terenów odzyskanych przez Polskę po II wojnie, (jako przyznana przez aliantów forma rekompensaty za obszary Rzeczpospolitej utracone przez wspólną agresje niemiecko-sowiecką wobec Polski we wrześniu 1939r ), lecz zawładnięcie całym obszarem burzańsko- odrzańskim i całym jego majątkiem. Owe wykreowane na rzecz Niemiec tzw.  „unijne zasady’’ miały umożliwić przeprowadzenie tego, w ciągu najwyżej jednego pokolenia.

Niemieckiej zwierzchności nad Komisją Europejską dowodzą także działania ze strony instytucji UE, podejmowane po zmianie opcji władzy państwowej z opcji ichniej agentury –etników zdrajców , na wybraną (za sprawą oddolnego Ruchu Kontroli Wyborów z ograniczeniem skali kolejnego fałszerstwa wyborczego przez PKW!) wreszcie bliższą programowo nam Polakom, władzę PiS-u . Po tej zmianie działania KE i UE to już jednoznacznie, oficjalnie wszczęta agresja propagandowo-polityczno-gospodarcza wobec Polski. Wspierana nie przypadkiem ze strony niemieckiej propagandy ,lewackich etników spod znakówN,GW,KOD … i folksdojczy PO

- wspólnie i razem będących współczesną instalacją powtórki

V kolumny w Polsce.

W ten oto sposób za sprawą ,,euro-intergacji”Polski, czy bardziej właściwie nazywając euro- anschlussu Polski zaplanowano finansowo- urzędowe przejęcie obszarów Polski wraz ze znajdującym się nich majątkiem. Zaplanowano ,że dotychczasowe granice zostaną zniesione bez jednego strzału. Wszystkie oprócz jednej granicy : tej krojącej Polskę od dziesięcioleci przez pół- linię Ribbentrop- Mołotow!

 

Eugeniusz Kościesza[1] Jan Alfred Reguła ,,Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentów ,W-wa 1934/Toruń 1994 s 96

[2] Barski,Lipkowski s.66

[3] Jerzy Chodorowski ,,Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych’’ s.106 wyd. Dextra Rzeszów 2001

[4]patrz H. Pająk ,,A naród śpi” s.356

[5] Barski, Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski”s.76

[6] Barski, Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski”….s.52,78

[7] Barski Lipkowski ,,Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polski” s.81

[8]H.Pająk ,,A naród śpi”s. 358 lub ,,Życie” z 9V2000r

[9] patrz: J Chodorwski ,,Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych’’s.104-105. Treśc uchwały opublikowała Nasza Polska nr 28 z 08.VIII 1998, s.8

KOMENTARZE

 • Budzimy się
  z ręką w nocniku!
 • Autorze..
  Sensacyjna prawda o Unii Europejskiej, prof. Krystyna Pawłowicz mówi jak jest. 15 lutego 2016 roku prof. Krystyna Pawłowicz wygłosiła odczyt na temat prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Dla większości słuchaczy przedstawione przez nią wyniki badań zabrzmiały wręcz sensacyjnie.


  https://www.youtube.com/watch?v=7TqdkYan_zI&feature=youtu.be


  Ps...Brawo, pani poseł! Niestety wszystko co powiedziała pani Pawłowicz jest suchą prawdą zimną i bez emocji. Dziś trzeba nam mówić prawdę, jaka ona jest, cobyśmy my obywatele mogli mieć jasność naszej sytuacji, jej przyczynach oraz kierunku w którym należy nam się posuwać, jako ciągle jeszcze w jakimś stopniu państwo, choć podobno już tylko teoretyczne... Jesteśmy tu całkowicie zgodni co do faktu, że przynależność do Unii ani nam, ani Państwu Polskiemu nie służy, oraz jasnym jest, że jest w zasadzie nielegalna, bowiem jest sprzeczna z najważniejszymi interesami naszego państwa. Wspaniały wykład, wszystko ok ale jak sprawa wygląda z legalnością tej konstytucji z 1997 roku ponieważ w referendum społecznym wzięło udział tylko 45% społeczeństwa a obowiązujące minimum to 50% +1 osoba, więc do kosza a mimo tego zebrało się zgromadzenie narodowe, które uznało legalność tej podłej stolzmanowskiej konstytucji, to targowica i kryminał i według prawa ciągle obowiązuje konstytucja z 1935 roku, III RP to nielegalny twór z nielegalną konstytucją. Z jednym się tylko nie zgodzę w tej wypowiedzi, że to Putin nasłał muzułmanów. Muzułmanów nasłali Syjoniści. Merkel i Soros wykonali ich rozkazy. Reszta konkretnie i na temat. Czyli w tym momencie parlament Polski jest iluzoryczny. To dlatego Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej! Czas i nam wystąpić z tego euroislamu! Jedyne co można powiedzieć to powtórzyć za anglikami: We want our country back. POprawni walczą z panią prof. Pawłowicz, bo jest fenomenalnie kompetentna. Ta kobieta, to skarb. Głosowałem przeciwko wejściu do eurokołchozu wyczuwając eurokołkoz na odległość, ale pani prof. Pawłowicz sporo rzeczy wyjaśnia ponad to, co wyczuwałem. Trzeba się mocno zbroić i szkolić do obrony niepodległości... Drugą "nogą" wiedzy o UE układającą "klocki lego" są wykłady Karonia z wiedzy społecznej na:


  https://www.youtube.com/user/HISTORIASZTUKI2011/videos?disable_polymer=1

  Ta Unia przypomina mi tzw. PZPR, organizację nomenklaturową. Mafia ta, stała przez całe dekady ponad prawem. Jej rządy były niczym nieograniczone, Ba nigdzie nie była nawet wymieniana w żadnych ustawach. Rządziła z woli sowietów, bez oglądania się na prawo. Takie bezprawie jest bardzo charakterystyczne dla lewactwa na przykład na Kubie, w Wenezueli czy w Chinach. UE dołączyła do tego doborowego towarzystwa ponieważ łajdacy, zdrajcy i sprzedawczyki chcą osiągnąć władzę dożywotnią i dziedziczną. Ale dziwnym zrządzeniem bożym pojawił się islam, który tych lewaków zniszczy i to fizycznie. Mrzonki o nowym porządku świata upadną. Nie chcesz Chrystusa? Dostaniesz Mahometa. Nie podoba ci się chrześcijańskie dziedzictwo Europy to dostaniesz Islam. Zburzysz Kościoły to powstaną Meczety..Chcesz aborcji a dostaniesz burkę na głowę. W ten sposób wpadniesz z deszczu pod rynnę. Nawet nie zorientujesz się kiedy to się stanie. Szatan żydokomunista Spinelli i taki sam Ventone i jego diabły prowadzą Europę do zagłady przy pomocy zbrodniarza, złodzieja z dwoma zaocznymi KS! żyda Sorosa (narodowości handlowej i prawniczej). To jest żydokomuna żydokomunisty Spinellego dokładnie taka sama lub nawet gorsza od marksizmu i leninizmu. A islam żydolewackie siły wykorzystały i zaplanowały do wyniszczenia nas Europejczyków! Przypomnę wszystkim, że (cytat) "Upadek Babilonu, Egiptu, Grecji, Rzymu nie jest wynikiem przegranych bitew lub klęsk żywiołowych, a skutkiem niekontrolowanego napływu do nich rasowo obcych im plemion, międzyrasowego wymieszania, przeniknięcia ich do struktur władzy. Szczególnie szybko imperia się rozpadały w wyniku międzyrasowych małżeństw." Ci co do nas skierowali falę obcych rasowo plemion widać o tym dobrze wiedzieli.
 • Pisze Pan, że odsłania kulisy I i II PRL...
  a gdzie to niby jest ta druga PRL? bo jakoś nie widzę.
  PRL budowała szkoły a teraz ta Franca (może taka nazwa, tego co teraz mamy, będzie lepsza) je zamyka.
  PRL budowała zakłady pracy a ta teraz Franca je zamyka
  PRL budowała szpitale a ta franca je zamyka, bądź utrudnia do nich dostęp
  PRL dawała ludziom pewność jutra, skutkiem czego Polacy masowo rodzili dzieci. A ta Franca tą pewność jutra Polakom odebrała
  PRL dawała zatrudnienie Polakom i utrudniała im wyjazdy z Polski a ta Franca wygnała Polaków za chlebem za granicę na cały świat
  PRL.......
  PRL... itd, itd..
  Więc Proszę Pana/Pani PROSZĘ NIE ŚCIEMNIAĆ!
 • @Jan Paweł 13:46:44
  Dziękuję ,za pytanie.
  Odpowiedź moja:
  Dlaczego Państwo na Wisłą to nadal II PRL, a nie żadna III RP, ani nadal mimo zwycięstwa PiS ,autentyczne Państwo Polskie?
  Odpowiedź moja jest dość długa. Została napisana i opublikowana przez mnie w Internecie ( na norweskim –poza unijnym portalu) jeszcze przed eseldowskim euro-referendum z 2004r . Zajmuje w najkrótszym, skrócie jaki był dla mnie możliwy ,(aby nie móc go podważyć, jako prawdy historycznej) , około 300 stron formatu A4, napisanych czcionką 12, wraz z dokumentującymi jej treść odniesieniami do (zakazanych) źródeł dokumentowych i piśmienniczych. A nazywa się „Ojczyźnie skradziona tożsamość”. Obecnie, choć też nie zawsze, jest do znalezienia jako pliku .pdf za darmowym pobraniem. A jeżeli ktoś udostępnia to za kasę, to robi to nie na moje konto ! Ale jednak co słuszne propaguje. Proszę się z tym opracowaniem zapoznać z pobranej wersji darmowej . Tam jest odpowiedź jednoznaczna ,dlaczego mimo „dobrej zmiany” 2015 , mamy nadal historycznie i legalnie II PRL. Życzę owocnej lektury każdemu jej czytelnikowi i dalszych konsekwentnych czynów na rzecz odzyskania Niepodległej Polski . Po to owe opracowanie dla uświadomienia podstaw historii najnowszej dla oszukiwanych nadal Polaków, z mojej służebności , powstało (a nie dla żadnej kasy ) po dwóch latach nieustannej pracy, ukończone w wersji 1-szej netu w styczniu 2004 r !

  Pozdrawiam, Pana

  Eugeniusz Kościesza

  P.S. Stąd ,zwykle dlatego nie odpowiadam na inne pytania do opublikowanych przez mnie artykułów, bo te odpowiedzi tkwią w „Ojczyźnie skradziona tożsamość”. Lektura może dla niektórych długa ,ale …wiedza ta zakazana i cenzurowana jest bezcenna i kłopotliwa .

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31