Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Antypolska Mitologia marca ’68. Część III

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”. Emigracja żydów ’68-70 :Prześladowanie, czy… ICH kolejny przywilej ?

Antypolska Mitologia marca ’68.Część III

 

Emigracja grupy żydów ’68-70 :Prześladowanie, czy… ICH kolejny przywilej ?

 

Mamy więc jakby dwie rzekomo  przeciwstawne wersje współcześnie preparowanej mitologii „prześladowań, skutkujących emigracją Żydów z Polski ’68 ”.Wersja „polskich” i wersja „komunistycznych” prześladowań! Jak wykazano, w poprzednich częściach zarówno pierwsza jak i druga to zwykłe sciemy, nie mające związku ani z faktami, ani z ówczesnymi decydentami PRL.  

Obie te wersje, zarówno postkomusza, jaki i wersja „dobrej zmiany” , to jednakowa ściana fałszu . W swoim zakłamaniu obie mają z sobą więcej wspólnego niż rozbieżnego. A same podstawowe braki , tj ukrywane i nie podejmowane w tej kwestii fakty z obu wersji są następujące:

 

I) Nie ma i poza partią Proletariat z Ludwikiem Waryńskim na czele , nie było w Polsce innych komunistów niż Żydzi lub agenci NKWD!Każdy niemal komunista SDKP, Bundu i PPS Lewicy był Żydem .Następnie każdy decyzyjny członek KPP/PPR/PZPR co najmniej był agentem NKWD, Żydem lub Sowietem ,a najczęściej, spełniał co najmniej dwa z trzech w/w wariantów równocześnie!    Choć trzeba przyznać ,ze nie każdy żyd to komunista! Ale trzeba tu odróżniać pojęcie „Żyda” od „żyda”[1] ! Czyli praktycznie każdy decyzyjny tzw. członek kompartii w Polsce czy przed, czy po 1968r był Żydemlub TW NKWD/KGB !

 

II)  To Żydytrzymający władzę w PRL dali (lub delegowali ) możliwości legalnego wyjazdu pewnej części swych pobratymcówz tego największego po ZSRS i Chinach więzienia- nazwanego niczym kpina z Polaków: „Polską Ludową” .    

To żydowscy pobratymcy mniejszości etnicznej trzymającej większość władzy cywilno-partyjnej w PRL jedynie mieli ten przywilej do legalnego wyjazdu na Zachód: Według danych Żydowskiego ( de facto żydokomunistycznego) Instytutu Historycznego do końca 1950 r. z PRL przybyło do Izraela 106 tys. Żydów, w latach 1945-1956 Stany Zjednoczone przyjęły 160 tys., Kanada 12 tys., Australia 15 tys. i Ameryka Łacińska 30 tys.Żydów Rzecz znamienna – wyjeżdżający otrzymywali dokument podróży i rezygnowali z polskiego obywatelstwa. I jakoś nikt nie forsował propagandowych bzdur o antysemickich nagonkach i przepędzeniach.Co znamienne, oprócz prawa do wyjazdu od razu otrzymywali wizy pobytowe do najbardziej antykomunistycznych państw, największego finansowego dobrobytu! Czy wyjeżdżaliwyłącznie z niechęci do sowieckiego ustroju (co wśród Żydów -jego pomysłodawców, naczelnych utrwalaczy i beneficjentów  jest raczej wątpliwe,) czy raczej jako delegowani na zachód przyszli –uwiarygodnieni rzekomymi „komunistycznymi prześladowaniami” -agenci sowieckiego wywiadu pozostaje sprawą otwartą…ze zdecydowanym wskazaniem na tą drugą opcję. A owe przepisy emigracyjne wyłącznie dostępne dla Żydów, jakie stosowano wtedy w 1968-1970  nie wdrożył ani Moczar ani Gomułka, ale dla swoich rodaków szef ubecji, Żyd Jakub Berman ,już na starcie tzw. Polski Ludowej ! I gdy je wdrażano i stosowano od 1946r ,wtedy i gdy po 1956r na tej samej zasadzie, w większej masie niż w 1968 -70 wyjeżdżali na Zachód, to wtedy żaden z Żydów, czy to wyjeżdżających ,czy wydających owe paszporty wyjazdu, w jedną stronę nie gardłował o „antysemityzmie.”

//www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/zydzi-znow-chca-kasy-od-polski-wypedzeni-w-1968-r-ze-stanowisk-w-partii-bezpiece-i-rzadzie-domagaja-sie-odszkodowania/

 

III) Fikcyjna ,tj zmyślona do cna „opozycyjność” oddelegowanych Żydów PRL do roli „represjonowanych emigrantów”.

Czas na podstawowe fakty o reprezentatywności „opozycyjnej” owej „emigracji” grupy peerelowskich Żydów w okresu 1968-1969 :

W okresie od stycznia 1968 r. do sierpnia 1969 r. wyjechało z Polski 11 tys. 185 osób, w tym 9570 osób dorosłych. Wśród nich było m.in.: 525 osób piastujących kierownicze stanowiska w ministerstwach; 200 osób z prasy i instytucji wydawniczych; 217 pracowników naukowych; 61 osób z Komitetu „Polskie Radio i Telewizja”; 176 osób z resortu spraw wewnętrznych (b. MBP) – z tego 12 osób to byli dyrektorzy departamentów, szefowie WUBP; 28 osób z sądownictwa, prokuratury i więziennictwa; 55 osób z MON i LWP; 998 rencistów, w tym 204 osoby pobierające renty z tytułu „szczególnych zasług dla PRL”.[2]Jednak, ”Nie są to informacje ścisłe, albowiem podawano na ogół ostatnie miejsce zatrudnienia, więc np. stalinowski sędzia kpt. Stefan Michnik mieścił się w kategorii „instytucje wydawnicze”, a wielu byłych funkcjonariuszy MBP to późniejsi pracownicy naukowi czy „renciści specjalni”.//www.rodaknet.com/rp_art_3660_czytelnia_marzec68.htm

Trudno by wobec takich emigrantów- dotychczasowych tuzów ,utrwalaczy i swojaków PRL-u , poważnie traktować argument o „ ofiarach komunistycznych prześladowań”. Takich choćby  prześladowań jakie np. stosowano wobec Polaków,w nie tylko w okresie utrwalania władzy żydokomuny, ale w całym okresie PRL. Równocześnie poza jedynym Humerem, nikt jakoś nie słyszał o ukaranym sądowo Żydzie za wielokrotnie popełnione na Polskach zbrodnie,  w ani w pierwszej, ani nawet drugiej PRL (3-cia eRPe),   na choćby na wieloletnie  więzienie.

 

IV) Prawo Żydów do legalnego opuszczenia Sowietu PRL

-dyskryminacja czy…tylko kolejny z ICH  rasistowskich przywilejów ?

Warto tu w kwestii owej rzekomo „przymusowej emigracji Żydów” z lat 68-69, dodać ,żew przeciwieństwie do Żydówsowieckiego pochodzenia stanowiących uprzywilejowaną kastę PRL, bądź ocalałych podczas wojny religijnych żydów, rodowici Polacy nie mieli możliwości na legalną emigrację z PRL. Nie mieli takich przywilejów, jak Żydzi na otrzymanie paszportu choćby i tylko w jedną stronę  i opuszczenie tego sowieckiego nadwiślańskiego łagru. Nie posiadali takowej szansy ani po zakończeniu II Wojny Światowej , ani po fikcyjnej „odwilży’56”, ani wskutek żydokomunistycznej prowokacji eksplozji „polskiego antysemityzmu” 1968r,ani później po  pacyfikacjach protestów robotniczych 1970r i 1976r itd., aż do 1990r[3].Szybciej kula w tył polskiej głowy, lub wieloletnia odsiadka za próbę ucieczkischwytanych Polaków, próbujących opuścić demoludy przez „zielone granice”., niż paszport do polskiej kieszeni. Jak to trafnie głosił w swym kabarecie  bard antykomunistycznej opozycji, Jan Pietrzak:„Niech rozdadzą wszystkim Polakom (żyjącym w PRL- dop autora )paszporty, a… ostatni gasi światło”. Ale  na kim by wtedy pasożytowała trzymająca władzę etniczna mniejszość sowieckich poP-ów (pełniących obowiązki Polaków).Dlatego w przeciwieństwie do Żydów,( poza tymi Polakami będących ich agentami i szpiclami) -,, jakoś aniŻydy-liwakiani moczarowskie„chamy” trzymający władzę w PRL- w przeciwieństwie do uprzywilejowanych Żydów- Polakom na trwałe posiadanie paszportu aż do 1990r nie zewalali!

 

I wreszcie

V)Czy  PRL- czy był to system represyjny, czy preferencyjny wobec Żydów? 

 Owa zgoda na emigrację z PRL była zawsze, nie tylko w okresie 1968-70, ale w najgorszych dla Polaków latach czterdziestych ,pięćdziesiątych i następnych ,kolejnym  z wielu wyłącznych przywilejów (z posiadaniem paszportu (do 1990 r),  nieograniczonych możliwości zagranicznych wyjazdów,  dostępem i piastowaniem najważniejszych i najbardziej intratnych stanowisk partyjnych i państwowych,  wojskowych ,policyjnych, w zarządach  partyjnych i państwowych, z wielokrotnością pobieranych zarobków wobec tych otrzymywanych przez „polskich tubylców”, dostępu do nie reglamentowanego zaopatrzenia w sklepach z żółtymi firankami, i prawem posiadania broni palnej włącznie) jakie posiadali (i większości nadal posiadają)  ponad ogółem Polaków, pełniący obowiązki Polaków (poPi)- współczesne Chazary  PRL/ III eRPe!

 

Jest więc najwyższy czas , a wręcz nagli potrzeba, aby rozeznać z naszej -polskiej strony- jaki cel i scenariusz przyświeca koalicji tzw. organizacji syjonistycznych ze Światowym Kongresem Żydów z jego soroskimi przybudówkami w Polsce , czwartego pokolenia osadzonych w Polsce głównie na terenie Warszawki sowieciarzy i żydokomuny ( politycznie skupionych wokół PO/PZSL, Nowoczesnej/ PZPR-SLD/ GW/Polsat/TVN ) z drugiej, i z co najmniej pewną frakcją „PiS” z Gazetą Polskąz trzeciej? O co się naprawdę rozchodzi w uprawianej przez nie rozgrywce na rzecz oczerniania Polaków przez współczesne propagowanie nie mających związku z realiami PRL banialuk o antysemickich   prześladowaniach w PRL i o rzekomym „wypędzeniu przez Polaków-komunistów wszystkich Żydów z Polski” ? 

 

Koniec części trzeciej

 

Kościesza


[1]Pierwszy,Żyd- to etniczna narodowość Askenazyjczyków, czy raczej bardziej współcześnie AszkeNazistów- bądź głównych światowych banksterów ,bądź jako finansowani przez tych pierwszych udających zwykle bezpaństwowców, internacjonalistów, i wszelakie lewactwo, co na drodze udawanego lewicowania ma otworzyć im drogę władzy w krajach gdzie są mniejszością. Drugi: „żyd” (pisany z małej litery)- to religijny wyznawca judaizmu, co też nie koniecznie jest tożsame z pochodzeniem hebrajskim czy choćby semickim!

 

[2]K. Lesiakowski ,,Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-69”- materiał opracowany wg elaboratu MSW- Biura Paszportów i dowodów osobistych. Patrz ,,Dzieje najnowsze” nr 2/1993r.

[3]Nawet po” liberyzacji” paszportowej jaka nastąpiła w okresie Gierka tj po 1970r o ile Polak taki dokument wyrobił, to nie był jego dysponentem. Znajdował się on w ubeckim biurze paszportów MSW, gdzie po złożeniu podania mógł Polakowi zostać przez ubecję terminowo tymczasowo wydany ,lub nie.

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031