Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
71 postów 15 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Polska w niewoli sitw etnicznych 1990-2019. III-2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Część III/2 Elity polityczne RP, czy sitwy kompradorskie 3-ciejerpe?

Część III/2

 „Dobra”czy …udawana „zmiana” ?

 

Jak wykazano w poprzedniej części , historycznie w swych korzeniach ideologicznych PiS wcale nie stoi na stanowisku tam gdzie stać powinna każda partia, czy polityczne stronnictwo, reprezentujące najwyższy interes Niepodległej Suwerennej Polski

A także choć bez  wątpienia decydenci PiS-u mają lepsze rozeznanie (bo o(d)grywając Polaków nie są wcale sprytniejsi ,lecz lepiej obyci w polskiej specyfice i polskiej mentalności niż potomkowie  przesiedlonych z Rosji Carskiej litwaków czy  chazarskich sowieciaży potomków tzw. komunistów, bądź od  folksdojczy Platformy. Jak jednoznacznie  wykazano w części III-1, krajowi decydenci PiS  na pewno nie są narodowo przedwojennego historycznego pochodzenia Polakami.

Mniejszość niemiecką reprezentuje Platforma, żydokomunistyczne sitwy i obecną agenturę Rosji  reprezentują pokomunistyczne (wszystkie polskojęzyczne) lewice i wywodzące się z I PRL kasty nadzwyczajne. A jakie jest pochodzenie decydentów PIS . Znów z powodu rasistowskiej ustawy o tzw. Ochronie danych osobowych (osób publicznych) ,pozostaje biblijna metoda, na zasadzie „po owocach ich poznacie”!

        Sprawa kluczowa to służalcza czołobitność, by nie rzec wręcz pełna podległość rządu polskiego, szczególnie tego spod szyldu PiS wobec wszelkich roszczeń w tym wręcz chuligańskich wybryków i bezczelnych rasistowskich praktyk Israela i jego popleczników deklarujących się zwykle jako Polacy, czy dużo rzadziej jawnie, jako Żydzi. Mamy więc to nadreprezentatywne finansowanie przez państwo tzw, fundacji i organizacji żydowskich, które notorycznie z owych subwencji szkalują imię Polski i Polaków, mamy przejmowanie przez nie nienależnych nim ukradzionych przez PRL polskich nieruchomości , mamy niczym nieograniczone wydawanie polskich paszportów obywatelom Izraela przez MSZ, mamy najazdy jawnie wrogich wycieczek żydowskich z własnym uzbrojnymi bojówkami mającymi bronić uczestników przed rzekomymi polskim pogromami.

Meliśmy bezkarną żydowską napaść na osobę ambasadora Polski Telaviwie. Ale wszystko to mało przy histori ekspresowych antypolskich zmian w projekcie  ustawie o IPN dokonanych przez parlament na publicznie bezczelnie wydukany z kartki dyktat przez israelskiej ambasador w Polsce Ch’Azari (nawet nie posiadającej umiejętności posługiwania się językiem polskim –sic! ) Zamiast urągającemu protokołowi dyplomatycznemu niekompetentnego babsztyla wydalić z terytorium suwerennego państwa, owe państwo ekspresowo przeredagowuje w bubel prawny sensowną ustawę pod życzenie obcego i defacto jawniewrogiego Polakom państwa, odległego od naszych granic o blisko 4000 kilometrów! 

    Kolejna wskazująca na tożsamość narodową decydentów PIS to podnoszona ze środowisk poza magdalenkowych sprawa zaniechań przeciwdziałań i zmiatania pod dywan także przez PiS wobec wszystkich wrogich poczynań  holocaust industry.Wrogich poczynań których kwintesencją stała się  juderasistowska mająca stanowić podstawę prawną pod bandyckio-banksterskie wymuszenia - ustawa 447.

Co prawda , na razie przed wyborami parlamentarnymi jawnie i oficjalnie otwartej kolaboracji i zaboru polskiego mienia nie podjęto ,ale  jak wskazują okoliczności ,przemilczenia i zaniechania właściwych działań

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szczelna-blokada-informacyjna-na-temat-polskich-protestow-w-usa-przeciwko-plemiennemu

że, wkrótce po wyborach operacjaJudepolonia-etapPolin najpewniej zacznie być wdrażana przy pełnej kolaboracji PIS…

        Wreszcie z ostatnich, trzecia sprawa ukazująca prawdziwy stosunek decydentów PiS do interesów Polski ,to sprawa podejścia do tzw.Eurowyborów

Sam fakt że osoby mające być odpowiedzialne za państwo jako jego najważniejsi ministrowie przedkładają ponad ową służbę na rzecz przeprowadzenia rzekomych reform - własne kandydowanie w charakterzejedynek do eurowyborów potwierdza, że przynajmniej wszyscy ci kandydujący mają ciemnej d.pie swoją bieżącą działalność rzekomo reformatosko –państwową!  Przedkładając ponad ową publiczną służbę na rzecz przeprowadzenia reform - własne kandydowanie w charakterzejedynek do eurowyborów potwierdzają że zamiast służby na rzecz deklarowanych podczas poprzedniej kampanii wyborczej reform ,aspirują na lepiej płatne etaty,defactonic nie znaczących euro-marionetek, w będącym  fasadą dla poczynań Berlinaojroparlamencie! Jak widać po oficjalnych kandydaturach wyborczych obecni ministrowie „polskiego rządu”  zamierzają oficjalnie i hurtowo spie…yć z najważniejszych funkcji państwa na nic nie znaczące poza kasą, niemiecko- rothszildowe synekury dla ojro-kolaborantów .

Czy można sobie wyobrazić ,aby w okresie ostatniej niepodległości jakikolwiek Polak odpowiedzialny za los własnego kraju ,państwa - mający możliwość służyć jako minister mogący usanacyjnić  istotę państwowości polskiej, tak sobie spie…lał na sowicie płatną ale nic nie znaczącą politycznie urzędniczą synekurę do Ligi Narodów czy czegoś podobnego do obecnego europarlamentu jakim wtedy była np. tzw.Międzynarodówka? Jak można to określić inaczej niż ucieczkę do przodu z wkrótce mającego zatonąć (za własną wiedzą i premedytacją ) już tonącego okrętu …

  

        Tylko co zostało przytoczone w tej i poprzedniej części wystarczy by stwierdzić, jakie więc są ich prawdziwe, te niepolskie korzenie.

Tylko te prztoczone przykłady działań i zaniechań ze strony decydentów PIS wydają się wystarczające by dać jednoznaczną odpowiedź na podstawowe kluczowe pytanie i tym sam kolejne kluczowe wynikającego z tego żaden sposób nie wyjaśnione dotąd kluczowe dla sprawy Wolnej Polski kwestie.

Po pierwsze: kim naprawdę etnicznie i autentycznym rodowodem są nadal nie znani (bo przez prawie 20 i nieraz więcej lat działalności  nie zadeklarowani z prawdziwego pochodzenia od okresu międzywojnia) faktyczni decydenci Prawa i Sprawiedliwości?

Po drugie: czyj naprawdę interes narodowy, państwowy ,czy finansowy  faktyczni decydenci PIS reprezentują,

Po trzecie: jakie są cele i wytyczne od prawdziwych niepolskich mocodawców dla krajowych decydentów PiS, wobec naszego kraju?

W kwesti odpowiedzi„rozpoznania po owocach” pozostaje więc jedna opcja. Są ONI biologicznymi i religijno ideologicznymi potomkami tzw. aszkenazyjczyków -azjatów którzy przybywając z obszarów dawnej Chazarii na tereny Rzeczpospolitej, z racji swojej religii byli potocznie określani przez polskich tubylców jako tzw.żydzi.

Jak wskazują choćby te przytoczone przykłady działań i zaniechań ze strony „dobrej zmiany”, ci, którzy się sami określają jako jacyś nigdy dotąd religijnie nie istniejący „judechrześcijanie”- to obecni biologiczni potomkowie tych aszkenazyjskichżydów. Tych jacy rzekomo w całości wyginęli podczas niemieckiego ludobójstwa lat 1942-1945.  Jednak choć byli mordowani przez Niemców ,to wbrew także przez tychże szerzonej legendzie skali holocaustu co najmniej trzecia część aszkenazyjczków - tych polskim obywatelstwem przetrwała

https://kosciesza.neon24.pl/post/96242,mitologia-skali-holocaustu-i-jej-rola-w-zatajeniu-rozmiaru-ludobojstwa-w-prl

Przetrwała wojnę, a po niej trwała jako uprzywilejowana ponad Polaków etniczna grupa , w większości wspierając od 1944r okupację sowiecką i chazarskich sowieciarzy , jacy przybywali z sowieckim NKWD od 1945r w charakterze wielopokoleniowych kompradorskich sitw etnicznych  –obecnie państwowych tzw.nadzwyczajnych kast-rodem z PRL.    

Reasumując, PiS w swoich prawdziwych zamiarach z polskiego punktu widzenia nie różni się prawie niczym od Platformy folksdojczy, zwaną dla zmyłki obywatelską ,a szczególnie również chazarskiego pochodzeniem, trzeciego pokolenia UB! Cel pierwszych i drugich to wrogie przejęcie Polski. A różnice tkwią jedynie w ośrodkach dyspozycyjnych. Sztab Platformy znajduje w BundesNachtriestDienst (BND) , ZSl/SLD/Nowoczesnej w chazro-sowieckim FSB, a PiS-u lokalizuje się bezdyskusyjnie w Mossadzie i Bilderbergu (którego ekspozyturę na Polskę, stanowi słynny  JP Moragan).[1]

 Stąd ,mimo robieżności, wynikających z różnych podległości przejęcie Polski jest celem nr 1 wszystkich onych frakcji: chazaro-jankeskiej, euro- folksdojczy i chazaro -moskiewskiej i bez różnicy czy są oni sowieckiego czy rosyjskiego pochodzenia-litwaki[2] (jak bezpieka i wymiar sprawiedliwości), czy jak większość władz PiS-, biologiczni potomkowie chazarskich osadników przybyłych na ziemie Rzeczypospolitej jeszcze przed jej rozbiorami! Stąd zapewne większa biegłość tych ostatnich –„wyznawców Jude-chrzescijańswtwa”- w posługiwaniu się językiem polskich od przedstawicieli stronnictwa pruskiego czy chazaro -sowieckiego, których indolencja lingwistyczna w stosowaniu języka polskiego i antychrześcijańska zakłamana lewacka moralność wraz z prezentowaną jawnie antypolskością, powinna rdzennych Polaków wręcz porażać.

        Ale  aby ukrywane przed ogółem cele zrealizować: …medialny spektakl wzajemnej nienawiści PiS-PO musi być odgrywany !

        Zamiast istotnych tematów czyli debaty jak odzyskać Unię z monowładzy Berlina i Bilderberga , w ramach uniku wobec tematów zagrożeń UE dla Polski,  PO-Pisowcy rozpętętali nie mający związku z działalnością w ramach Unii temat zastępczy z … pedofilią! 

       Tym samym same Eurowybory z racji fasadowego charakteru europrlamentu i braku realnych propozycji jej modyfikacji na rzecz odejścia od Unii niemieckiej , z  polskiego punktu można dosłownie „olać”,  albo traktować co najwyżej jako przymiarkę do tego  która z uczestniczących pozamagdalenkowych frakcji: Kukiz’15 ,czy Konfederacja, posiada realnie większe zaplecze polityczne ,czyli która z nich przy lepszym  uzyskanym wyniku wyborczym, powinna stać się niekwestionowanym liderem akcji zjednoczeniowej do wyborów parlamentarnych. Z oczywistym podporządkowaniem pierwszej   tej drugiej (pod względem uzyskanego wyniku) i wyłączeniem z  negocjacyjnych procedur zjednoczeniowych  osób, które kandydując w ojro-wyborach  nawet jako jedynkiosiągnęły wynik poniżej średniej uzyskany dla danej partii!     

Zjednocznie  to oczywiście  będzie tylko wiarygodne także po spełnieniu uprzednio wymienionych warunków jawności personalnej pochodzenia z korzeniami rodzinnymi do okresu międzywojnia , ciągłości konstytucyjnej  z Niepodległą Polską i bezwarunkowego przywrócenia wszystkich  praw obywatelskich Polakom! Po to ,by nie było kolejnej udanego wyborczego oszustwa ze strony pełniących obowiązki Polaków, jak praktykują to obecniesitwy etniczne POKO-PIS!

Koniec części III-2

 

Eugeniusz Kościesza  


[1]Uciekając od kontrakcji wobec jawnie wrogich Polsce otwartych deklaracji politycznych, lub utajniając wobec Polaków szereg kluczowych wrogich Polsce zagranicznych zamierzeń

i decydenci PiS  pogrążają Polskę ową ustawą 447 aranżowaną i lobbowaną przez rotshildowy syndykat zbrodni . Ten sam syndykat banksterski, który na czele zJP Morganfinansował przewrót bolszewicki w Rosji, ten który finansował NSDAP gdy wygrało wybory w Niemczech , finansował zbrojenia Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego doprowadzając świadomie Europę do niszczycielskiej wojny zwanej II Wojną Światową i przemysłowych zbrodni ludobójstwa w tym także owegoHolokaustu.To banksteskio-statanistyczny syndykat New World Order z korporacjirottchshildów, rokefelrów, jp morganów obecnie kreujący się np. jakoGrupa Bilderberg i którego jedną z jadowitych macek banksterskich jest Holocaust Industry.Stąd raczej nie przypadkiem ekspozytura masońsko-banksterskiego syndykatuNWO, JP . Morgan, zamiast aresztu i osądzenia za współudział w niepodlegających przedawnieniu zbrodniach hitlerowców, także wobec Polski, jako centrala dyspozycyjnaBilderberga i Holocaust Industry została ulokowana bezczelnie właśnie w czasie rządów„dobrej zmiany” jako ośrodek decyzyjny wobec PiS w Warszawie!

[2]W pierwszej połowie XIX w. ukazał się przesiedleńczy edykt carski ograniczający prawo przebywania żydów całego imperium rosyjskiego do obszarów ziem I Rzeczpospolitej z 3-ch rozbiorów, wyłączając jedynie tych, którzy zgodzili się przejść z wyznania mojżeszowego na prawosławne. Wypędzani z dotychczasowych siedzib żydzi rosyjscy przenosili się na dozwolone dla nich ziemie Polski i Litwy. Ten napływowy element- tzw. litwacy- zrusyfikowany, nie mający nic wspólnego z Polską, a różniący się całkowicie w swym chazarskim pochodzeniu etnicznym od Żydów-Hebrajczyków, gromadził się po miastach. W skutek tego przesiedlenia żydzi ci stanowili już 14% ludności Królestwa Polskiego a w niektórych miastach w Wilnie, w Białymstoku, później nieco w Łodzi, odsetek ich dochodził do50 anawet 60 % na przełomie XIX i XX stulecia.Organizacyjnie reprezentowani przez Bund, SDKP, SDKPiL, CzeKa, KPP, ZPP, MBP-UBP, PPR,PRL, PZPR, itd. zawsze czynnie występowali przeciw sprawie przywrócenia Niepodległej Polski. Sposób Polityki uprawianej przez gremia władzy3-ciejerpe, jednoznacznie wskazuje iż, jako„nadzwyczajna kasta” stanowią ogół samozwańczych kadr kierowniczych zarówno państwowych jak i politycznych instytucji w Polsce!

 

KOMENTARZE

 • @Lemański 21:27:00
  Siła Polaków to Wiara, nie partyzantka a nawrócenie, modlitwa, pokuta i zadośćuczynienie.
  TRĄBI już o tym od wielu stuleci Matka Boska...
  Czy tak trudno nam Polakom to pojąć? Czy znowu musi nas ktoś zmieść z powierzchni mapy? a może nawet tym razem Ziemi?
 • KOŚCIESZA.
  Niestety ale myli Pan fakty i ma stare dane.
  Trzeba pamiętać że globalizacja, w tym sensie jak była montowana m. in. przez Busha starego (NWO), już upadła i nakręca się walka między klanem rodziny Rotschild który chce likwidacji dolara jako waluty światowej i w konsekwencji zatopienia USA a klanami z USA powiązanymi z Rockefellerami których plenipotentem jest Trump podejmujący rozpaczliwe próby ratowania HAHAmeryki (to już się nie uda).
  Pierwszoplanowym zadaniem które realizują wszyscy na rzecz Rotschildów jest wprowadzenie nowego standardu złota na obszarze Eurazji dzięki czemu ta rodzina będzie mogła zarabiać znowu kolosalne sumy (układ Basel III).
  Kim np. w Polsce są ich przedstawiciele: PO, Konfederaci, pedały z Wiosny, większa część kleru kat. (też pedały i pedofile).
  Nawet PiS powiązany przez Kaczyńskiego z jego krewniakiem w USA, magnatem prasowym Bloombergiem i sektą Chabad, chce zbierać profity z 2 matek.
  Oczywiście, nawet wprowadzenie standardu złota nie uratuje większości gospodarek przed bankructwem ani motłochu przed likwidacją we wysokowydajnych piecach jak np. gotowy już w Poznaniu Karolinie.

  Co tak będzie naprawdę po krachu, nikt do końca nie wie.
  Ale czy Owieczki i Baranki z Łaski Bożej (Dzieci Boże) dadzą się zapędzić do nowych Sanatorium pod prysznic ???

  Szczególnie ciekawi mnie reakcja Niemców na ten fakt.
  http://nke21.neon24.pl/post/148967,sanatorium-centralne-w-kolorado-springs
 • @Jan Paweł 21:43:26
  Wiara w żydowskiego Boga ? I to ma Polaków uchronić od żydowskiej agresji ?

  To jakaś talmudyczna logika.

  Nie wiara tylko wiedza, świadomość, racjonalne działania mogą nas wyrwać z kaijanów mafii żydowskiej.
 • Na tle tego pesymizmu jest szansa na pewien pozytyw.
  PIS ma przed sobą wybory do parlamentu.
  Jak PIS poprawia sobie szanse wyborcze ?
  A no daje Narodowi POLSKIEMU kolejne zastrzyki ekonomiczne poprawiające jakość życia Narodu Polskiego (500+...wyprawki szkolne itp)
  Te dotychczasowe były ukierunkowane na wybory do UE.
  Gdy wyniki do wyborów będą zadowalające to PIS zastosuje tę samą metodę
  przed wyborami do parlamentu.
  Co da Narodowi PIS przed tymi wyborami ?

  Moim zdaniem oczywiste są dwa tematy.
  Pierwszy bardziej nośny to podniesienie progów zwolnień od podatków (tak o 10 - 20 tys zł czyli miesięcznie dla pracującego ok 200-400 zł).
  Drugi mniej nośny to obniżenie podatku VAT o trochę 1-3%

  Obie metody to silne pobudzenie gospodarcze, przekierowania strumienia
  pieniędzy zamiast do budżetu do albo kieszeni pracowników albo klientów.
  Obie metody powodują wzrost popytu na towary i usługi na rynku.

  Sądzę że taki jest tajny plan PISu.
  I powiem że jeżeli taki jest pan to to jest dobry plan.

  To tylko moja dedukcja czysta logika, żadnych przecieków nie mam..

  Mafia żydowska się wścieka bo PIS odebrał jej karuzele VATowskie
  na kwotę kilkuset miliardów zł to wymyślili sobie roszczenia na 400 miliardów zł bo im się złodziejski budżet nie zgadza.

  W takie obrazy układa mi się to co widzę i słyszę.
 • @Dariusz Piast Nowak 01:44:04
  Daję 5***** autorowi za podjęty temat o przewlekłym (współczesnym) niewolnictwie od 2400 lat - tzw. trójpodział władzy.
  http://m.neon24.pl/e46d898775af34a1b67aecf63669a10d,14,0.jpg

  Ludzie pozbawieni własnego czwartego głosu nie zdają sobie sprawy, że niby elity bez dostatecznej wiedzy każą lądować we mgle, lub na dziurawym pasie startowym.

  Szybkość nowej techniki zarządzana domniemaną równowagą władzy, to oczywista katastrofa dla tych niby elit i ludzkości.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031