Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 14 komentarzy

Kościesza

Kościesza - Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich, bez zmiany treści.

Część 8 . KŁAMSTWO ZAŁOŻYCIELSKIE I i II PRL o wojnie 1939r

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„E cui facit , qui prodest” (- łac.„głównym sprawcą zbrodni ten, kto na tym skorzystał”) Nadrzędna rola Związku Sowieckiego w wykreowaniu II wojny światowej w Europie, uruchomieniu napaści zbrojnej Niemiec i przeprowadzenia rozbioru Polski w 1939r.

 

Jak rzecze stara niemal jak rozum ludzki, starożytna  i zawsze nieomylna sentencja tycząca sprawstwa każdej zbrodni :E qui facit qui prodest(- łac.„głównym sprawcą ten, kto skorzystał”)
Zestawiając te rozumowanie ze znanymi powszechnie faktami wydarzeń dotyczących Polski w 1939r, kto najwięcej zyskał na niemieckej agresji 1 września 1939r. Co ugrały i uzyskały Niemcy na na agesji i rozbiorze Polski tj od września 1939r? Co zyskał tym niemieckim najazdem Związek Sowiecki?
 „19 sierpnia 1939r przeprowadzono najbardziej błyskotliwą i zręczną kombinację w całej historii ludzkości.Stalin powiadomił Hitlera o gotowości podzielenia Polski . To prowadziło automatycznie do wojny europejskiej, a w konsekwencji do światowej. Stalin to rozumiał ,Hitler nie. 1 września 1939 roku Hitler działając zgodnie z umową ,rozpoczął wojnę przeciwko Polsce,a Stalin do wojny nie przystąpił:Innymi słowy dwaj zbrodniarze dogadali się ,że wspólnie dokonają mordu . Jeden zadał cios siekierą a drugi nie. Dlatego cała wina za rozpętanie drugiej wojny światowej spadła na hitlerowskie Niemcy.
         3 września 1939r w odpowiedzi na niemiecką agresję przeciw Polsce ,Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Niemcy już w trzecim dniu walka toczyły wojnę na dwa fronty ,to jest znalazły się w sytuacji ,której nie mogły wygrać. Za plecami Europy stała Ameryka .To sprawiało ,że Niemcy były w tej wojnie skazane na porażkę.
Dopiero 17 wrzesnia ,kiedy świat był już przekonany ,ze agresorem są Niemcy i tylko Niemcy, Związek Sowiecki zadał niespodziewany cios Państwu Polskiemu. Rezultat połowa Polski dla Hitlera ,połowa dla Stalina zgodnie z układem.
Wmanewrowany przez Stalina Hitler wplątał się w wojne ,którą przegrał jeszcze przed pierwszym strzałem. Stalin zaś poszczuł na siebie swoich wrogów i odskoczył, zachowując wizerunek tego ,który ma na wzgledzie tylko pokój i powszechne bezpieczeństwo .”[1]
Oprócz powyższych skutków , osiągnietego „sojuszniczego zwycięstwa” w Polsce Niemcy „zyskaly” na wschodzie rozległą granicę (już bez zapory bagien Polesia ,którą dysponowała Rzeczpospolita Polska) z dążącym oficjalnie do podboju świata , najbardziej uzbrojonym, i finalnie nie dotrzymującym apriori jakichkolwiek umów i zobowiązań międzynarodowych, równie jak Niemcy totalitarnym  agresywnym i szykującym się od początku swgo istnienia  na podbój świata : Związkiem Sowieckim. W tym ostatnim zaś, licząc się z osiągnieciem takiego stanu rzeczy, już od dnia 19 sierpnia 1939 rozpoczęto tajne formowanie co najmniej stu nowych dywizji. Dzień później rozpoczyna się masowy pobór do Armii Czerwonej ,a z dniem 1 września 1939 r ZSRS oficjalnie wprowadził ustawę o powszechnym obowiązku  służby wojskowej w całym kraju… Dzięki tej ustawie zdołano nie ogłaszając mobilizacji zwiększyć liczebność Armii Czerwonej z 1 milina wiosną 1939r do 5,5 miliona wiosną 1941r[2]
Tak też za sprawą działań politycznych i oporu Polski oraz  prowokacji Moskwy, została spełniona dla Niemiec najgorsza z możliwych wizji: za rzekomo tak upragniny korytarz i wcielenie Gdańska z jego portem do Rzeszy wojny w okrążeniu, prowadzonej niemal z całym światem na wszytkich kierunkach! Odtąd pozostawła tylko nadzieja w wunderwaffe. A ponieważ tejże, izolowanym blokadą morską i kontynentalną Niemcom, odciętym od surowców,od dostępu do zagranicznych technologi, nie dane było pierwszym stworzyć, w takim układzie sił, wcześniej czy później, stać się musiało , tylko to, co stało się 8 maja 1945r. Klęska III Rzeszy! Kto więc najwięcej zyskał
na niemieckiej agresji i rozbiorze Polski? (To już tylko pytanie retoryczne)
 
Tym, odpornym na wiedzę i logiczne myślenie,   a którym stara niepodważalna prawda o faktycznym sprawstwie zbrodni nie wystarcza dla określenia głównego inspiratora i sprawcy zbrodni wszechczasów, dorzucam oficjalny
Dowód zadeklarowanego oficjalnie sowieckiego sprawstwa II wojny światowej w Europie:
Doktryna naczelna dla polityki zagranicznej i wewnętrznej Związku Sowieckiego wytyczona przez Józefa Stalina, ogłoszona przez niego na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) z 19 sierpnia 1939r
„Kwestia pokoju albo wojny wchodzi w krytyczną dla nas fazę. Jeżeli zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi.Wojnie się zapobiegnie ,ale w przyszłosci wydarzenia mogą przyjąć obrót niebezpieczny dla ZSRR.Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi pakt o nieagresji , Niemcy oczywiście napadną na Polskę., a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione.Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie.
      Doświadczenie ostatnich dwudziestu lat wskazuje , że w okresie pokoju niemożliwy jest w Europie ruch komunistyczny na tyle silny, by partia bolszewicka mogła zagarnąć władzę.Dyktatura tej partii jest możliwa jedynie jako rezultat wielkiej wojny. Dokonamy własnego wyboru: to jest jasne. Powinnismy przyjąć propozycję Niemiec i uprzejnie odesłać do domu misje fancuską . Pierwszą korzyścią jaka odniesiemy ,będzie zniszczenie Polski aż do przedpola Warszawy, włącznie, z ukraińską Galicją. Niemcy pozostawiają nam całkowitą swobodę działania w krajch bałtyckich i nie sprzeciwiają się powrotowi w granice zwiazku Radzieckiego Besarabii. Gotowe są nam odstapić jako strefe wpływów Rumunię, Bułgarię, i Węgry. Otwarty pozostaje problem Jugosławii…
      Jednocześnie jednak powinniśmy przewidzieć następstwa, wynikające zarówno z ewentualnej klęski Niemiec , jak i ich ewentualnego zwycięstwa. W wypadku klęski nieuchronnie nastąpi sowietyzacja Niemiec i zostanie utworzony rząd komunistyczny. Nie wolno nam zapominać, że zsowietyzowane Niemcy ,znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie ,jeśli owa sowietyzacja będzie następstwem klęski Niemiec w krótkotrwałej wojnie. Anglia i Francja będą jeszcze wystarczająco silne ,by opanować Berlin i unicestwić zsowietyzowane Niemcy. A my nie będziemy w stanie przyjść z pomocą naszym bolszewickim towarzyszom w Niemczech,
      Tak więc zadanie polega na tym ,by Niemcy były w stanie prowadzić wojnę jak najdłużej, po to by Anglia i Francja, zmęczone i wyniszczone nie mogły pokonać zsowietyzowanych Niemiec. ZSRR zachowując stanowisko neutralne i oczekujące na sprzyjający moment będzie udzielać pomocy obecnym Niemcom , zaopatrując je w surowce i produkty.Rozumie się jednak samo przez się ,że nasza pomoc nie powinna przekraczać określonych rozmiarów , mogłoby to bowiem zachwiać naszą ekonomikę i osłabić potęgę naszej armii.
      Jednocześnie musimy prowadzić aktywną propagandę komunistyczną , zwłaszcza w bloku angielsko francuskim ,a przede wszystkim we Francji. Powinniśmy być przygotowani ,że w tym kraju w okresie wojny partia będzie zmuszona odstąpić od działalności legalnej i zejść do podziemia. . Nasi francuscy towarzysze nie będą się wachać. Jeżeli te wstępne zadania zostaną wykonane należycie ,bezpieczeństwo radzieckich Niemiec będzie zapewnione ,a to z kolei ułatwi sowietyzację Francji.
      Aby te plany zostały zrealizowane, konieczne jest by wojna trwała jak najdłużej, i własnie po to powinny być skoncentrowane wszystkie siły , którymi dysponujemy w Europie Zachodniej i na Bałkanach.
      Rozpatrzmy teraz drugą ewentualność, to jest zwycięstwo Niemiec. Jeśli Niemcy osiągną zwycięstwo ,wyjdą z wojny zbyt wyniszczone ,by rozpocząć konflikt z ZSRR, w każdym razie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Główną troską Niemiec będzie pilna obserwacja pokonanych Anglii i Francjii ,aby zapobiec ich odrodzeniu. Z drugiej strony zwycięskie Niemcy wejdą w posiadanie olbrzymich terytoriów i przez wiele dziesięcioleci będą zająte „ich eksploatacją” i zaprowadzaniem tam niemieckich porządków. Jest rzeczą oczywistą ,że Niemcy będą zbyt zajete by zwrócić się przeciwko nam.
      Jeszcze jedno będzie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa . W pokonanej Francji Komunistyczna Partia Francji zawsze będzie bardzo silna. Rewoucja komunistyczna nadejdzie nieuchronnie ,a my będziemy mogli wykorzystać tę okoliczność, by przyjść z pomocą Francji i uczynić ją naszym sojusznikiem. Później wszystkie narody, które trafią pod „pieczę’ zwycięzkich Niemiec, również staną się naszymi sojusznikami.Otworzą się przed nami rozległe perspektywy szerzenia rewolucji światowej.
      Towarzysze ,w interesie ZSRR- Ojczyzny Mas  pracujących ,jest ,by wojna wybuchła pomiedzy Rzeszą i kapitalistycznym blokiem angielsko-francuskim. Należy zrobic wszystko ,aby wojna ta ciągneła się jak najdłuzej ,po to by obie strony się wyniszczyły. Właśnie dlatego powinniśmy powinniśmy zgodzić się na zawarcie proponowanego przez Niemcy paktu (pakt Ribbentrop- Mołotow zawarto 23 sierpnia 1939r) i pracować nad tym, gdy ta wojna już zostanie wypowiedziana ,trwała jak tylko można najdłuzej. Trzeba będzie wzmóc działalność propagandową w krajch walczących , po to byśmy byli gotowi ,gdy wojna się skończy.” [3]
Jak w przedstawionym tu kontekście faktycznego sowieckiego sprawstwa nie tylko rozbioru Polski w 1939r, ale wykreowania wybuchu  II wojny światowej w Europie wyglądają byli i obecni utrwalacze „czarnej legendy” Polski Niepodległej? Twórcy urzędowego fałszu o rzekomo pokonanym w 2 tygodnie przez Whermacht Wojsku Polskim, a równocześnie piewcy rzekomo wyzwolicielskiego charakteru polityki Sowieckiej i działań Armii Czerwonej? Owi wszyscy inicjatorzy, sponsorzy i współcześni obrońcy stawianych w I PRL jej pomników wdzięczności ? Wdzięczności za co? –za rozbiór Polski , za milony ofiar, zniszczony kraj i zniewolony naród? A może jednak faktycznie za obdarowanie ICH absolutną władzą na tej części okupowanego polskiego terytorim ? Władzę ,którą bezprawnie otrzymaną z rąk Sowietów, utrzymują za posrednictwm wywodzących się z I PRL okupacyjnych instytucji dziś dzień! O to, kto może być jedynie  zainteresowany i komu nadal służy utwalanie kłamstwa złożycielskiego PRL o Polsce Niepodległej II R.P. i kłamstwa wojnie w 1939r  
C.D.N.


[1] Wiktor Suworow „Ostatnia republika” s 281
[2] Wiktor Suworow „Ostatnia republika” s 282-283 
[3] Tekst przemówienia Józef Stalina wygłoszony na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) z 19 sierpnia 1939r -odnaleziony przez T. Bujszewą w zasobach tajnych zbiorów zdobycznych byłego archiwum Zbiorów specjalnych ZSRR-Rosyjskie Centrum Gromadzenia Dokumentacji i Badań Historii Najnoweszej
 [ RCChIDNI ] ,zespół 7,rejestr 1, teka 1223.Tekst w wersji polskiej dostępny jest w „Ostatniej republice” .Wiktora Suworowa jako Załącznik nr 1.
 

KOMENTARZE

 • Cóż to za wykręcanie (lodów?) ?
  .
  Przede wszystkim, obie rządzące siły, zarówno komunizm rosyjski jak i nazizm niemiecki, założone i kontrolowane (bo stworzone) były przez Władzę Alfa z kwaterą główną w najsilniejszym kraju na kuli ziemskiej.

  Zatem takie wskazywanie podrzędnych sprawców, brzmi jak fałszywa wyliczanka.
 • a ja myślałem, że to IG Farben
  .
 • @interesariusz z PL 08:47:24
  .
  Tak jak w korporacji, marek wiele stosownie do potrzeb, ale kierownictwo
  jedno.

  Właśnie ideałem tego typu kierownictwa, sprawstwa, jest niemożność jego
  bezpośredniego wskazania. Skoro jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, więc
  na pewno zostało użyte. Jest używane.

  Także giełda jest identycznie zarządzana, przy pomocy możliwości najmożniejszych, którzy nie mają konkurencji.
 • kosciesza/ historia sie powtarza
  zanim napiszesz cos jeszcze na ten temat odpowiedz sobie na ponizsze pytania:
  1. kto i w jakim celu wykreowal kryzys lat 30tych?
  2. kto finasowal hitlera?
  3. kto w 33r "przepowiedzial" powstanie panstwa izrael?
  i ze odbedzie sie to kosztem 6mln zydowskich ofiar?
  4. za czyje pieniadze hitler "doszedl" do wladzy"?
  5. kto i kiedy oddal pierwsze strzaly IIws?
  6. co laczylo hitlera z wieloma jego najwybitniejszymi wspolpracownikami, oraz "wrogami", jak stalin, rosevelt i churchill?
  7. kto finansowal obie strony "konfliktu" i kto na nim najwiecej zarobil?
  8. kto i w jakim celu wykreowal obecny/e kryzys/y?
  9. kto obecnie stoi za marionetkowymi rzadami narodow calego swiata i robi z nimi co zechce?
  10. wiec kto na tej wojnie naprawde skorzystal?
 • @Czartoryski 12:54:24
  "..ten ruskiej sie chwyta sukienki". Nazwisko zobowiazuje.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNr9aAJGzak

  Dzieki autorze za prace u podstaw.
 • @Papryk 03:22:40
  Sory, kopie mi sie pomylily. Mialo byc:

  http://www.youtube.com/watch?v=Cws7ktVYbiU

  ale pewnie mialo tak byc, skoro jest

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930